ביטוח לאומי

זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות

מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים למגוון זכויות והטבות מרשויות המדינה ...

קרא עוד...

דיון תקופתי בעניין חולה שאושפז על פי צו

דיון תקופתי בענין חולה שאושפז על פי צו או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי ...

קרא עוד...

זכויות הנבדק בפני ועדה רפואית

רבים אינם מודעים לכך, אך מלבד חובתו של הנבדק לעמוד לבדיקה רפואית, ...

קרא עוד...

קצין תגמולים

ראיה חדשה

ככלל, כאשר מקרה נדון בפני בית משפט וניתנה בו החלטה סופית, שאז ...

קרא עוד...

היעדר רישום רפואי

במקרים מסויימים עשויים שלטונות הצבא לגרום נזק ראייתי באי שמירת תיקו הרפואי של הנכה

קרא עוד...

תנאי הזכאות להכרת זכות

חוק הנכים מסדיר את סוגית תשלום התגמולים לנכים אשר נכותם נגרמה בתקופת ...

קרא עוד...

קצבת נכות

לעיתים עומד הנכה מול השאלה – "מהו המועד שממנו יש לשלם למערער ...

קרא עוד...