דף הבית / תאונות דרכים / הפסד השתכרות לקטין

הפסד השתכרות לקטין

ההנחה  היא כי הפסדי השתכרות של קטינים יוערכו בהתאם לשכר הממוצע במשק ועל פי נכותם הרפואית,אלא אם הוכח במשפט נתונים עובדתיים חריגים, אשר מוציאים את התובע מגדר ההנחה הרגילה."הדברים אמורים בדרך כלל לגבי קטינים שגילם בעת התאונה קרוב לגיל הבגרות, ואשר לגביהם הוכח במידת ההסתברות הדרושה, קיומם של נתונים אישיים של הקטין שעתידים להשפיע על כושר ההשתכרות שלו, בין אם לטובה ובין אם לרעה."

בפרשת רים אבו חנא בית המשפט העליון קבע "את ההלכה בעניין בסיס השכר לפיו יחושב הפסד השכר של קטינים שטרם הגיעו, במועד התאונה, לגיל בגרות, ואשר מטבע הדברים, מסלול עבודתם ודרך השתכרותם טרם נתגבשו. ביהמ"ש העליון קבע, כי הנחת העבודה במקרים כאלה היא, כי יש לערוך את חישוב אובדן כושר ההשתכרות שלהם, על בסיס ההנחה שאילולא התאונה, הם היו משתכרים בשיעור השכר הממוצע במשק. החזקה, כי קטין שנפגע בטרם הגיעו לגיל הבגרות, ובטרם נתגבש עתידו התעסוקתי היה משתכר, אלמלא מעשה הנזיקין, כשעור השכר הממוצע במשק – ניתנת לסתירה בנסיבות מסוימות."

באותו עניין ביהמ"ש העליון ציין כי אסור "לדון את הקטין לגורל מסויים אך בשל הסביבה בה גדל, השכלתם ופרנסתם של הוריו, מינו או המוצא הגזעי או האתני אליו הוא משתייך. אין נפקא מינא אם לפנינו ילדה או ילד, אם הוא בן למשפחה מבוססת או עשירה, אם הוא עולה חדש או יליד הארץ, אם מקום מגוריו מבוסס או נחשל או אם בן מיעוטים הוא."הסיבה לעך מעוצה בכך כי "פסיקה המבקשת לקרב את כושר השתכרותו לזה של בני משפחתו בעבר או לזה של מינו או הסביבה החברתית שבה גדל, סותמת את הגולל על האפשרות כי היה פורץ את הגבולות שתוחמת לו הסטטיסטיקה הקבוצתית"

השכר הממוצע במשק העומד כיום על 8842 ₪ ברוטו , 8293 ₪ נטו, ובהתאם לנכות תפקודית בשיעור של  % X  לאחר הוון עד גיל 67  סכום הפיצוי  הוא: {שכר ממוצע X  אחוז נכות – %X } מקדם היוון (גילו של התובע עד גיל 67).

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון