דף הבית / תאונות דרכים / התפוצצות והתלקחות

התפוצצות והתלקחות

המחוקק בחר לראות במקרים מסוימים כתאונת דרכים על אף שלא תמיד מתקיימים בהם כל המרכיבים בהגדרה של תאונת דרכים – תנאי "השימוש" או התנאי של "מטרות תחבורה".

כך הוא מקרה של התפוצצות או התלקחות של הרכב.

יצוין כי, מקרה זה אף הוכר בעבר על ידי בית המשפט כתאונת דרכים במקרה בו התלקח מיכל הדלק של הרכב על ידי מבער נייד לבישול שהופעל מחוץ לרכב , והחוק עיגן הלכה זו.

כדי שהאירוע יוכר כתאונת דרכים על ההתלקחות או ההתפוצצות להיגרם על ידי חלק או חומר חיוני הנמצאים ברכב עצמו- מיכל דלק או שמן, אך הגורם יכול להיות גם גורם חיצוני לרכב.

נוסף על כך, נדרש כי יתקיים קשר סיבתי בין ההתפוצצות או ההתלקוח לבין האירוע שנגרם עקב כך והנזק.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון