דף הבית / ביטוח לאומי / ועדה רפואית לנכות כללית

ועדה רפואית לנכות כללית

ככלל, קצבת נכות משתלמת למי שעקב מחלה או בעיה רפואית איננו יכול לעבוד.

לשם קביעת הזכאות , מתנהלת תביעתו של מבוטח במחלקת נכות כללית בשני שלבים:

בשלב הראשון, נבדקת נכותו הרפואית של המבוטח ואם היא בגובה שנקבע בחוק.
בשלב השני, נבדקת יכולתו של המבוטח לעבוד בכלל או באופן חלקי עקב נכותו הרפואית ובסיומה נקבעת דרגת אי כושרו המזכה.

בדף זה תמצאו הסבר נרחב על הועדה הרפואית וועדת אי הכושר, תפקידן, סמכויותיהן, דרכי עבודתן, קביעת הנכות וזכויות המבוטח במסגרת הדיונים המתנהלים בפניהן.

מהי ועדה רפואית

תפקידה של הועדה הרפואית היא למעשה לקבוע, מהם הליקויים הרפואיים מהם סובל המבוטח, מידת חומרתן, דרגת הנכות הרפואית שנותרה בגינם והאם הנכות נגרמה כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד או שניים המומחים בתחומי רפואה שונים, כאשר הרכב הוועדה הרפואית ייקבע ע"י רופא המוסד לביטוח לאומי על פי סוג המומחיות הרפואית הדרושה לסוג הפגיעה של הנפגע.

מלבד חברי הוועדה הרפואית יהא נוכח בדיון מזכיר הוועדה שינו לעמשה, נציג המוסד לביטוח לאומי, אשר תפקידו, בין היתר, להעביר לעיון הוועדה הרפואית את תיקו של המבוטח, להסביר לו את זכויותיו, לרשום את החלטת הוועדה הרפואית ולנהל פרוטוקול דיון כדין.

במסגרת הדיון רשאית הוועדה הרפואית לשאול את המבוטח שאלות לגבי פגימותיו ומצבו הרפואי והתפקודי ובמידת הצורך להעמידו לבדיקה רפואית . במידה והוועדה הרפואית סבורה כי אין להסתפק בבדיקה הרפואית היא רשאית לדרוש מסמכים רפואיים נוספים או להפנות את המבוטח לקופת חולים או לבית חולים לצורך ביצוע בדיקות רפואיות, כגון; בדיקת CT , בדיקת EMG , בדיקת שמיעה וכדומה.

במידה ולמבוטח מספר ליקויים רפואיים הנובעים מהפגיעה בעבודה הוא יידרש, במידת הצורך להיבדק בפני יועצים רפואיים אליהם יופנה ע"י הוועדה הרפואית .

עם קבלת מלוא המסמכים הרפואיים והחלטות היועצים השונים שנדרשו יוחזר תיקו של המבוטח לדיון בפני הוועדה הרפואית לשם מתן החלטה מסכמת.

בתום הדיון בעניינו של המבוטח תסכם הוועדה הרפואית את ממצאיה הרפואיים ותיקבע החלטתה בהתאם לכלל המסמכים הרפואיים שהונחו בפניה , ממצאי בדיקותיה ותלונות המבוטח. החלטת הוועדה תירשם ע"י המזכיר בפרוטוקול הדיון במסגרתה הוועדה תיקבע את אחוזי הנכות הרפואיים, אשר לדעתה נותרו לנפגע בקשר לכלל פגימותיו והאם מדובר בנכות לתקופה זמנית או קבועה.

במידה והוועדה הרפואית פסקה למבוטח נכות לתקופה זמנית , יוזמן הנפגע בתום התקופה לדיון נוסף בפני הוועדה הרפואית לשם בחינת מצבו.

תנאי הזכאות לקצבת נכות

כפי שהוסבר לעיל, בדיקתו של המבוטח תיערך בשני שלבים, בראשיתה – קביעתה של הנכות הרפואית המזכה ולאחר כך , קביעת דרגת אי כושרו.

חשוב להבין, כי העובדה שלמבוטח נפסקה נכות רפואית מזכה, אין בה די ויש צורך כי תיקבע לו גם דרגת אי כושר מזכה, שאחרת תביעתו תידחה על אף שיעור נכותו הרפואית.

דרגת אי כושרו של המבוטח תיבחן, רק במידה ותיקבע לו , קודם לכן, נכות רפואית בגובה שנקבע בחוק.

הגשת ערר וערעור

על החלטות הועדה הרפואית, רשאי המבוטח לערור בפני ועדה רפואית לעררים, שיכולה לאשר את ההחלטה, לשנותה או לתקנה.

החלטת הועדה הרפואית לעררים היא סופית עליה ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה. בית הדין אינו משמש כוועדה רפואית ואין הוא מוסמך לדון בשאלה רפואית. לכן, לניסוח הערעור קיימת חשיבות מירבית אשר יכולה להשפיעה על הקביעות המשפטיות בעניינו של המבוטח

About עו"ד יובל סמרה

עו"ד יובל סמרה הינו שותף ובעלים במשרד סמרה ושות', עורכי-דין ונוטריון. המשרד מתמחה מזה 23 שנה בתביעות למימוש זכויות רפואיות, רשלנות רפואית וביטוח. עו"ד יובל סמרה פעיל בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר ( משותף ) של ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין. מרצה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מעת לעת מנהל פורומים בתחום הנכויות וביטוח לאומי באתרי אינטרנט נבחרים ועוסק בכתיבת מאמרים רבים המפורסמים ברשת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון