דף הבית / ביטוח לאומי / זכויות הנבדק בפני ועדה רפואית

זכויות הנבדק בפני ועדה רפואית

רבים אינם מודעים לכך, אך מלבד חובתו של הנבדק לעמוד לבדיקה רפואית, עומדות לנפגע זכויות רבות, שמטרתן לעזור לנבדק להביא בפני הועדה הרפואית, שיכול להיות שזו הפעם הראשונה שהוא נכח בפניה, את מירב המדיע אודותיו ואודות פגימותיו.

הזכות העיקרית והחשובה מכל היא זכות הטיעון העומדת לנבדק שזומן לדיון בפני הועדה הרפואית.

במסגרתה, רשאי הנבדק להציג בשעת הדיון את תלונותיו ואת הליקויים מהם הוא סובל ובמידת הצורך להגיש מסמכים רפואיים נוספים מטעמו- מדובר בזכות מהותית וחשוב לנצלה ולדאוג לכך שהדברים ירשמו על גבי פרוטקול הדיון.

מעבר לכך, לנבדק עומדת גם הזכות לקבל לעיונו את מלוא המסמכים הרפואיים, לרבות ממצאי הבדיקות שביצע לדרישת הוועדה הרפואית.

הנבדק רשאי להעמידם לבדיקת רופאיו, ובמידת הצורך, להגיש לוועדה הרפואית מסמכים רפואיים מטעמו- טרם מתן החלטתה המסכמת.

מדובר בזכויות מהותיות וחשוב לנצלן היטב ובקפידה משום שדבר עשוי לעיתים לשנות את תוצאות החלטת הועדה הרפואית לטובת הנבדק.

במידה והנבדק מתקשה להציג את טיעוניו בעל פה בשעת הדיון הוא רשאי להגישם בכתב ולצרף את כל המסמכים הרפואיים שברצונו להציג לוועדה הרפואית ואף להסתייע, בין היתר, במלווה שהינו עורך דין על מנת להציג את טיעוניו ולייצגו בפניה.

כעיקרון, פקיד התביעות לא נוהג לזמן את הנבדק לדיון המסכם. הטעם לכך הוא, כי הוועדה הרפואית כבר שמעה את הנבדק בדיון הקודם ובדקה אותו.

אולם, מקום בו דרשה הוועדה הרפואית מסמכים רפואיים חדשים שלא עמדו בפניה קודם לכן, יהא הנבדק רשאי לדרוש את זימונו לדיון המסכם על מנת להציג את טיעוניו החדשים, אם רצה בכך.

בתום הדיון בעניינו של הנבדק תסכם הוועדה הרפואית את ממצאיה הרפואיים ותיקבע החלטתה בהתאם לכלל המסמכים הרפואיים שהונחו בפניה , ממצאי בדיקותיה ותלונותיו.

החלטת הוועדה תירשם ע"י המזכיר בפרוטוקול הדיון במסגרתה הוועדה תיקבע את אחוזי הנכות הרפואיים, אשר לדעתה נותרו לנבדק בקשר לכלל פגימותיו והאם מדובר בנכות לתקופה זמנית או קבועה.

במידה והוועדה הרפואית פסקה לנבדק נכות לתקופה זמנית הוא יוזמן בתום התקופה לדיון נוסף בפני הוועדה הרפואית לשם בחינת מצבו.

במידה וכך שוב תעמוד לנבדק זכות הטיעון ובמסגרתה הזכות להגיש מסמכים עדכניים מטעמו על מנת לנסות ולשכנע את הועדה הרפואית להותיר את נכותו לתקופה זמנית או לצמיתות ולפסוק את שיעורה.

About עו"ד יובל סמרה

עו"ד יובל סמרה הינו שותף ובעלים במשרד סמרה ושות', עורכי-דין ונוטריון. המשרד מתמחה מזה 23 שנה בתביעות למימוש זכויות רפואיות, רשלנות רפואית וביטוח. עו"ד יובל סמרה פעיל בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר ( משותף ) של ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין. מרצה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מעת לעת מנהל פורומים בתחום הנכויות וביטוח לאומי באתרי אינטרנט נבחרים ועוסק בכתיבת מאמרים רבים המפורסמים ברשת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון