דף הבית / ביטוח לאומי / זכויות תלויים של נפטר מפגיעה בעבודה

זכויות תלויים של נפטר מפגיעה בעבודה

פגיעה בעבודה איננה עניין של מה בכך. השלכותיה הן מרובות ופעמים רבות אינן מצטמצמות רק לנפגע עצמו. ככל שחומרתה רבה יותר ותקופת ההחלמה לה נדרש הנפגע ארוכה יותר, כך עשויה הפגיעה לטלטל גם את מרקם החיים התקין של בני משפחתו, אשר פרנסתם עליו.

כמובן, שבמידה ויוכח כי נזקיו של הנפגע נגרמו בעטיה של פגיעה בעבודה, בין אם זו תאונה שארעה לו או בין אם זו מחלת מקצוע בה לקה, שאז תעמודנה לו מלוא הזכויות המוקנות לנפגע עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי. בין היתר, תעמוד לו גם הזכות לקבלת תשלום גמלה ככל שתיפסק לו נכות מזכה.

אולם, מה דינו של נפגע שנפטר כתוצאה מאירוע התאונה או מהמחלה בה לקה ? האם זכאותו ממשיכה גם לאחר מותו, או שהיא באה לידי סיום ? ומה דינם של בני משפחתו, אשר מלבד האובדן הכבד עמו הם נאלצים להתמודד, הם לפתע נדרשים לעמוד בפתחה של מציאות כלכלית חדשה ?

חשוב להבין, כי במקרים אלה נוקט חוק הביטוח הלאומי בגישה סוציאלית המטיבה עם בני משפחתו של הנפגע שנפטר- אלה שסעדו על שולחנו ואשר פרנסתם הייתה עליו והוא מאפשר להם, בנסיבות מסויימות, לקבל מענק חד פעמי, או קצבה בעבור אובדן אותה תמיכה כלכלית לה הם זכו מהנפטר.

הזכאים לגמלת תלויים

חוק הביטוח הלאומי קובע, כי לגמלת תלויים, בין אם זו קצבה או בין אם מדובר במענק חד פעמי, יהיו זכאים בני משפחתו של המבוטח בביטוח נפגעי עבודה שנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה.

התיבה פגיעה בעבודה מתייחסת הן לתאונת עבודה והן למחלת מקצוע בה לקה אותו מבוטח , ואשר בעטים נפטר.

בני המשפחה הזכאים לגמלה על פי החוק הם בדרך כלל אלה שסעדו על שולחנו ונתמכו על ידו, כך נכללים בגדר הזכאים אלמן או אלמנה, ילדים של המבוטח שנפטר ובמקרים מסויים גם הורים, סבים וסבתות ואחים שלו.

שיעורי הגמלה

מאחר שזכותם של התלויים נגזרת למעשה מזכויותיו של המבוטח שנפטר, כך גם שיעור הגמלה הוא יחסי להכנסת המבוטח בתקופה שקדמה לפגיעה ותחושב מקצבת הנכות המירבית לה הוא היה זכאי, בהתאם למצבו של של האלמן או האלמנה שנותרו בחיים, הילדים שעמו, גילו וגיל ילדיו וכושרת להשתכר.

כך למשל, שיעורי הגמלה להם זכאים אלמן או אלמנה שאין עימם ילדים יחושבו על פי גילם. אלה שבגילאים שבין 40-50 יהיו זכאים לקצבה בשיעור של % 40 משיעור הקצבה לה היה המבוטח זכאי. אלה /בגיל 50 שנה ומעלה יהיהו זכאים לשיעור של % 60 וכיוצה בזה.

באותה הצורה נקבעו בחוק גם שיעורי הזכאות לאלמן או אלמנה שיש עימם ילדים, כאשר במקרים אלה כוללת אותה קצבה חודשית תשלום בעבור עצמם וגם תוספת בעבור ילדיהם הזכאים. כך למשל אלמן או אלמנה שיש עמם לפחות ילד אחד יהיהו זכאים לקצבה בשיעור של % 80 , אלה שיש עימן לפחות 2 ילדים יהיו זכאים לקצבה בשיעור גבוה מכך, של % 90.

מענק תלויים

משהילדים הזכאים בגרו, תיפקע למעשה זכאותם של האלמן או האלמנה לקבלת קצבת תלויים חודשית ובימקומה הם יהיהו זכאים למענק חד פעמי בשיעור של 36 גמלאות.

בנסיבות מסויימות שיוכח כי אין הם מסוגלים לכלכל את עצמם או כי הכנסתם אינה עולה על הסכם המירבי הקבוע בחוק, שאז עשויים האלמן או האלמנה להמשיך ולקבל קצבת תלויים חודשית.

חשוב לזכור, כי תביעתם של התלויים איננה עומדת בפני עצמה. זכאותם נובעת, למעשה, מזכויותיו של הנפטר, כך שתחילה נדרש לקבוע כי מדובר בפגיעה בעבודה. לעיתים מדובר במקרים מורכבים ומסובכים ומומלץ לא להקל ראש בכך.

About עו"ד יובל סמרה

עו"ד יובל סמרה הינו שותף ובעלים במשרד סמרה ושות', עורכי-דין ונוטריון. המשרד מתמחה מזה 23 שנה בתביעות למימוש זכויות רפואיות, רשלנות רפואית וביטוח. עו"ד יובל סמרה פעיל בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר ( משותף ) של ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין. מרצה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מעת לעת מנהל פורומים בתחום הנכויות וביטוח לאומי באתרי אינטרנט נבחרים ועוסק בכתיבת מאמרים רבים המפורסמים ברשת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון