דף הבית / ביטוח לאומי / חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח

חוקרים פרטיים מטעם חברות ביטוח

בסמוך לאחר הגשת התביעה לפיצויים כנגד המזיק המבוטח בפוליסת ביטוח, או כנגד חברת הביטוח ישירות, היא עשויה לשלוח אליכם חוקרים פרטיים מטעמה.

החוקרים הפרטיים ינסו לאסוף, במסגרת חקירתם, כמה שיותר מידע בנוגע לתאונה הנטענת, בין היתר, על מצבכם הרפואי והתפקודי לפני התאונה ולאחריה.

חברת הביטוח עושה שימוש במידע המועבר על ידי החוקרים הפרטיים הנשלחים מטעמה, כאשר מטרתה העיקרית היא להימנע מתשלום פיצויים או להפחיתם כמה שניתן.

אל תטעו ! החוקרים הפרטיים הנשלחים מטעם חברת הביטוח הינם מיומנים ובעלי ניסיון רב ויש להם שיטות חקירה רבות ואמצעים שונים ומגוונים לדלות את המידע הרצוי להם.

שיטות חקירה אלה עשויות לכלול, הקלטות, צילום, תשאול מכרים, פנייה ישירה אל הניזוק, התחזות לאנשים אחרים ומתן הבטחות לניזוק.

להלן מספר מצבים בהם אתם עלולים להימצא במהלך תביעתכם. מומלץ להכירם ולדעת כיצד לפעול בקרות אחד מהם :

• במידה והתקשר אליכם חוקר פרטי וביקש להיפגש עמו באופן ישיר מומלץ להימנע ממפגש זה ובמידה ואתם מיוצגים על ידי משרד עורכי דין להודיע לו על כך.

• לעיתים הליכי החקירה עשויים להיות סמויים. לכן מומלץ, שלא למסור כל מידע בדבר מצבכם הרפואי, הטיפולים להם אתם נזקקים, יכולתכם התפקודית והתעסוקתית, הליכי התביעה אותם אתם מנהל , לכל אדם שאינו מוכר משום שהוא עשוי להיות חוקר פרטי מטעם חברת הביטוח נגדה הוגשה התביעה.

• לא לחתום לעולם לחוקר פרטי, או כל אדם שאינו מוכר לכם על מסמכים, הצהרות או טפסים כלשהם עליהם אתם מתבקשים לחתום ללא התייעצות עם עורך דין – לא משנה מה תהא הטענה העומדת בבסיס בקשתם.

• במידה וידוע לכם, כי מדובר בחוקר פרטי מטעם חברת ביטוח, נא מסרו לו את פרטי משרד עורכי הדין המייצג ובקשו ממנו להפנות אליהם כל שאלה ו/או דרישה ו/או בקשה למשרד, במידה ויחפוץ בכך.

• במקרים לא מועטים, החוקר הפרטי עשוי לפעול באופן עקיף ולפנות אל קרובי משפחתכם, שכנים וחברים לעבודה . מומלץ לבקשם שלא לשוחח עמו או למסור לו מידע לגבכם.

• אל תתפתו להצעות כספיות שיוצעו לכם באמצעות החוקר הפרטי מטעם חברת הביטוח בלי לקבל ייעוץ משפטי תחילה.

המציאות מלמדת, כי החוקרים הפרטיים יעשו הכל על מנת להשיג את המידע אשר עשוי להוביל לכך שהניזוק יהא בעמדה נחותה אל מול חברת הביטוח.

יש מקרים שבהם פועלים חוקרים בדרך שעשויה להיחשב כהצקה והטרדה של הניזוק – דבר הגובל בפגיעה בפרטיותו. כך גם מקרים הגובלים בחוסר תום לב מצדם, כאשר הבטחות ומצגים שניתנו לניזוק לא ממומשים על ידי חברת הביטוח, או כאלה המעלים חשש לשיבוש הליכי משפט, כאשר החקירה מתקיימת בזמן שבין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים והם מיוצגים על ידי עורכי דין.

חשןב להבין, כי אין כללי התנהגות קבועים מראש בעניין. אולם, די בקיומה של מודעות מצדכם לעובדה שגם נגדכם עלולה להתקיים חקירה, כדי לגרום לכך שתנהגו במשנה זהירות ותימנעו מלהיקלע למצבים שעלולים להוביל לפגיעה בתביעתכם.

About עו"ד יובל סמרה

עו"ד יובל סמרה הינו שותף ובעלים במשרד סמרה ושות', עורכי-דין ונוטריון. המשרד מתמחה מזה 23 שנה בתביעות למימוש זכויות רפואיות, רשלנות רפואית וביטוח. עו"ד יובל סמרה פעיל בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר ( משותף ) של ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין. מרצה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מעת לעת מנהל פורומים בתחום הנכויות וביטוח לאומי באתרי אינטרנט נבחרים ועוסק בכתיבת מאמרים רבים המפורסמים ברשת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון