דף הבית / דף פתיחה / למה כדאי להגיע עם עורך דין לדיון בפני ועדה רפואית

למה כדאי להגיע עם עורך דין לדיון בפני ועדה רפואית

למה כדאי להגיע עם עורך דין לדיון בפני ועדה רפואית

חשוב לדעת, שבניגוד לגופים הפרטיים ולמאכערים לעורך הדין סמכות ייחודית לייצג מבוטחים בפני המוסד לביטוח לאומי כפי שקובע סעיף 386 לחווק הביטוח הלאומי (נוסח משולב ), התשנ"ה – 1995

ובכל זאת אותם גופים ומאכערים עוסקים גם כן בתחום זה , אך כמובן, שהם אינם רשאים לייצג בדיונים המתנהלים בפני ועדות רפואיות- כך שרק מטעם זה לא ברור מה הצורך בהם .

בכל זאת ועל מנת להצדיק את נחיצותם בפני הציבור שנזקק למיצוי זכויותיו הרפואיות, שוב ושוב עולה מצידם הטענה שהתובע כלל לא זקוק לייצוג ולווי בדיונים אלה ודי לו בקבלת עזרה בסידור המסמכים הרפואיים שלו והוא יוכל להופיע לבדו. כמובן שבעבור הפרוצדורה הזו הוא יידרש לשלם המון המון כסף בהנחה שתיפסק לו נכות מזכה

האם באמת כך הוא הדבר ?

מה בדיוק הערך המוסף שיש לעורך דין בדיון בפני ועדה רפואית ? מה תפקידו וכיצד הוא אמור להשתלב במארג דיון שנתפס במהותו כרפואי והאם בכלל יש מקום לקיומו של עורך דין בדיון זה ? מהי בדיוק תרומתו ומדוע לא כדאי להעדיף רופא שיתלווה למבוטח בדיון כזה על פני עורך דין ?

 

במאמר זה ננסה להראות שאין טעם בקבלת ייצוג חלקי מרופא או מגופים מפרטיים , אשר פעמים רבות לא רק שאינם תורמים למיקסום הזכויות של המבוטח במסגרת הליכים אלה. המציאות , לא פעם , הוכיחה שניהול הליכים באמצעות גורמים אלה עלולה דווקא להוביל לתוצאה שאינה משקפת את מצבו האמיתי של המבוטח, או אף לפגיעה קשה בזכויותיו.

חשוב להבין, כי במשחק הזה הוועדה הרפואית מתנהלת "במגרש" הנשלט בתחום מעורב של משפט ורפואה. במצב דברים זה, רק מובן שעורך דין מהווה "שחקן" נחוץ וחשוב בהרכב.

אבל יותר מכך, ייחודו של עורך הדין מתבטא לא רק בידע משפטי שברשותו, אלא גם ביכולתו להבין את המערך שסובב את ההליכים האלה – מערך שבנוי בעיקרו על חוק ופסיקה מתפתחת.

הצורך בהעלאת טיעונים מתחום המשפט נעשה על בסיס יומיומי במסגרת הדיון בפני הוועדה הרפואית. לא פעם נדרש הצורך להפנות את הוועדה לפסיקה מחייבת, מקרים דומים ולתקנות ולפרטי הליקוי שיש ליישמם במקרה הנוכחי המובא לפתחה.

שליטה בהליך המתנהל בפני הוועדה הרפואית מגדיל את הסיכוי להוביל אותה למתן החלטה בה חפצים.

כך, שתכנון אסטרטגי החל משלב הכנת התיק, עוד בטרם הגשת תביעה ושימוש נכון ומושכל בכלים המשפטיים המצויים בידיו – עשויים להפוך את עורך הדין, בשונה מגורמים אחרים, "לכלי שובר שוויון" בהשגת תוצאה אשר תוביל למיקסום זכויות המבוטח.

הניסיון מלמד, שכאשר עורך דין מתלווה למבוטח בדיון בפני הוועדה הרפואית היא נוטה להתייחס בכובד ראש לתלונותיו ולמסמכים הרפואיים. בשונה מגורמים אחרים שאינם רשאים להופיע בדיון זה נוכחותו האקטיבית של עורך הדין בעלת השפעה מכריעה.

נקודת המוצא שחייבים להבין היא, שעורך הדין המטפל בתיקים אלה אינו רופא ולא מנהל את התיק מנקודת מבט של רופא. המסמכים הרפואיים, ממצאי הבדיקות וחוות הדעת הרפואיות הם כלי עזר לקביעת המטרות שהוצבו בניהול התיק ולהצגת הטיעון המשפטי – אך לא מעבר לכך.

ככלל, הטיפול המשפטי בתיקים אלה בנוי משלבים שונים :

  • בדיקת המקרה.
  • קביעת מטרות .
  • גיבוש עילת התביעה.
  • בניית התיק הרפואי הדרוש לדיון.
  • ניהול התביעה בפני פקיד התביעות.
  • הדיון בפני הוועדה הרפואית.
  • שימור הזכויות המשפטיות של המבוטח על מנת לאפשר הגשת ערעור או תביעה לבית הדין.

ועדות רפואיותכל שלבי הטיפול בתביעה חייבים להיות שזורים ושלובים אלה באלה. שלב אחד בונה ואחר משלים, אחד מסתיים ואחר מתחיל – כמעין תבנית של "פסיפס", כאשר הוצאת "אבן" אחת ממרקם הטיפול עלולה לפגום בתמונה כולה, כלומר זכויותיו המשפטיות של המבוטח.

שלב הדיון בפני הוועדה הרפואית הוא למעשה שיאו של הטיפול המשפטי. ייצוג המבוטח בשלב הוא קרדינלי להצלחת התיק ושמירה על זכויותיו של אותו מבוטח, אשר לא פעם, לא מבין כלל מה רוצים ממנו במהלך הדיון גם במצבים שבהם הוא הכין את עצמו היטב לדיון זה.

הוועדה הרפואית אינה עוד גוף סתמי. מדובר בגוף מעין שיפוטי המוסמך להכריע בזכויות המבוטח הנגזרות מהחוק ולהטיל חובות על ביטוח לאומי. ככזה הוא מחוייב לפעול על פי מינהל תקין ועקרונות של צדק טיבעי שהפרתם על ידו מהווה פגם בהתנהלותו.

יותר מכך, לא פעם נדרש המבוטח לעשות שימוש בטיעונים משפטיים במהלך דיון זה, שאינם מצויים בכליו או בידיעותיו. טיעונים המצויים בשימוש עורך הדין בבניית האסטרטגיה שנבחרה לניהול ההליך. דרכי התקיפה וההגנה שנבחרו להצגת המקרה, התעמתות עם הוועדה הרפואית ושימור הזכויות העתידיות של המבוטח – ככל שהוא ידרש להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לבית הדין האזורי לעבודה המוסמך לדון רק בטעויות משפטיות שנפלו בהחלטת הוועדה הרפואית.

 

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ