דף הבית / ביטוח לאומי / מחלת מקצוע

מחלת מקצוע

מהי מחלת מקצוע

פגיעה בעבודה מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

בשונה מתאונת עבודה, כאשר דנים במחלת מקצוע שאז דנים במצב מתמשך שהתםתח בשל אופי העבודה.

מחלת מקצוע הינה מחלה שנקבעה  ככזו והמצויה ברשימת מחלות המקצוע המצויה בחלק ב' לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954.

חשוב להבין שמדובר ברשימה סגורה של מחלות.  כל מחלה אחרת, שאינה מצויה ברשימה לא תיחשב כמחלת מקצוע גם אם היא נגרמה נגרמה באופן ישיר מעבודתו של הנפגע.

דוגמא למחלות מקצוע המנויות בתקנות הן,הרעלת תחמוצת הפחמן בעבודה הכרוכה לחשיפה לתחמוצת, מחלות עור הנגרמות ע"י אבק, נוזלים, מוצקים או גזים בעבודה הכרוכה בחומרים העשויים לגרום למחלות עור, נזק לאוזן פנימית הנגרם ע"י חשיפה לרעש שהביאה לירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור בעבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ- 85 דציבל וכיוצא בזה.

הכרה במחלת מקצוע

משהוכרה מחלתו של הנפגע כמחלת מקצוע הוא יהא זכאי ליתר הזכויות המוענקות לנפגעי עבודה על פי החוק והתקנות שהותקנו על פיו.

הזכות לדמי פגיעה ולגמלת נכות

ראשית, זכותו של הנפגע לקבלת דמי פגיעה בעד פרק הזמן שאין הוא מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת. כלומר תשלום בגין אובדן הכנסתו עקב מחלת המקצוע. התשלום משולם עד לתקופה המירבית הקבוע בחוק

שנית , תעמוד לו הזכות להגשת תביעה לגמלת נכות מעבודה במסגרתה הוא יוזמן בפני ועדה רפואית אשר תקבע את דרגת נכותו. במידה ותיקבע נכותו יהא זכאי הנפגע לתשלום מענק חד פעמי אם תיקבע לו דרגת נכות בשיעור % 9 עד % 19 או לקבלת קיצבה חודשית במידה ותיקבע לו דרגת נכות בשיעור % 20 ומעלה.

כך גם זכאי הנפגע לזכויות נוספות , טיפול רפואי בגין מחלתו, ריפוי החלמה ושיקום מיקצועי.

חשוב ! על פי חוק, לנפגע בעבודה קיימת מגבלת זמן בהגשת תביעותיו. לכן, אי הגשת התביעות במועד הקבוע בחוק עלולה לפגוע בזכויותיו של הנפגע.

זכויות תביעה נוספות

ייתכן כי לנפגע עבודה גם קיימת הזכות להגיש תביעה נגד גורמים אחרים. כך למשל, תביעה נזיקית נגד המעביד, נגד צד ג' או נגד חברת ביטוח. לפיכך, יש לבחון תחילה את דרך הפעולה הראויה והנכונה בעניינכם ומומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

מטבע הדברים תביעה להכרה במחלה כמחלת מקצוע היא תביעה מורכבת הדורשת הכנה מוקדמת טרם הגשת התביעה. בשל נטל ההוכחה המוטל על הטוען כי חלה במחלת מקצוע קיימת חשיבות רבה לעניין העובדתי ולעניין הרפואי. אנו ממליצים לפנות לעורך דין העוסק בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי טרם הגשת התביעה.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון