דף הבית / ביטוח לאומי / בקשה לבדיקה רפואית לבדיקת מוגבלות בניידות

בקשה לבדיקה רפואית לבדיקת מוגבלות בניידות

גמלת ניידות מעניקה הטבות למי שיש להם , בין היתר, ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. הגמלה משתלמת למבוטח בהתאם להסכם בדבר גמלת ניידות שנחתם בין משרד האוצר לבין המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.

מי זכאי לגמלת ניידות

לגמלה זכאי מי שהוא " מוגבל בניידות". כאשר התנאים בהם ייחשב המבוטח כמוגבל בניידות הם היותו תושב ישראל הנמצא בישראל ומלאו לו 3 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, אשר ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי נכות כמוגבל בניידות עקב ליקויים ברגליו על פי רשימת הליקויים מבוטח בעל רשיון נהיגה תקף נדרש כי תיקבע לו מוגבלות בניידות בשיעור % 40, בעוד למבוטח שאין לו רשיון נהיגה נדרש כי תיקבע לו מוגבלות בניידות בשיעור % 60 ויש לו מורשה נהיגה בעל רשיון תקף הנחשב קרוב משפחה על פי החוק שמסיע אותו. חשוב ! במידה וקיימת לזכאי לגמלת ניידות זכאות גם לגמלאות אחרות , כגון קצבת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה ייתכן והדבר יימנע בעדו מקבלת זכאותו לגמלת ניידות.

הגשת תביעה ללשכת הבריאות המחוזית

את התביעה לגמלת ניידות יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזית, במסגרתה יוזמן המבוטח להיבדק בפני הועדה הרפואית של משרד הבריאות. קביעת הועדה הרפואית תיעשה בהתאם לרשימת הליקויים המצויים בתוספת ב' להסכם בדבר גמלת ניידות. באם המבוטח אינו שבע רצון מהחלטת הועדה הרפואית הוא רשאי להגיש ערר על החלטתה בפני הועדה הרפואית לעררים.

חשוב לזכור ! קיימת מגבלת זמן להגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית. את הערר יש להגיש תוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה לידי העורר.
על החלטת הוועדה הרפואית לעררים רשאי התובע להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש להגיש תוך 60 יום מקבלת ההחלטה לידיו.

תביעה לגמלת ניידות למוסד לביטוח לאומי

לאחר שהוועדה הרפואית של משרד הבריאות פסקה למבוטח אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה, הוא רשאי להגיש תביעתו לקבלת גמלת ניידות במוסד לביטוח לאומי.

סוגי ההטבות השונות למוגבל בניידות

משנקבעה זכאותו של המבוטח לגמלת ניידות הוא יהא זכאי להטבות שנות על פי רכישת ההטבות הקבועה בחוק, ביניהן , הלוואה לרכישת רכב חדש, קצבת ניידות חודשית שהיא למעשה השתתפות בהוצאות שימוש ברכב, קצבת ניידות גם לי שאין רכב לצורך השתתפות בהוצאות, בלוואה לרכישת אביזרים שונים לרכב ומתקן להרמת כסא גלגלים והחזרי הוצאות להם נדרש הזכאי.  

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון