דף הבית / תאונות דרכים / נפילה באוטובוס

נפילה באוטובוס

נוסעים בתחבורה ציבורית חשופים מדי יום לפגיעות שונות במהלך הנסיעה.

פגיעות אלה יכולות לקרות עקב סגירת דלת על גופם, נפילה במהלך נסיעה עקב עמידה, עליה לאוטובוס או ירידה ממנו ועוד.

לא אחת חברת האוטובוסים או חברת הביטוח שאצלה היא מבוטחת, מכחישות את אירוע התאונה או העובדה כי הנוסע נסע באוטובוס במועד הנטען ו/או את קרות המקרה במועד הנטען על ידו ו/או כי הוא נפגע בקשר כלשהו עם האוטובוס, כך שלטענתה הנוסע נפגע במקום אחר מסיבה אחרת או עקב מחלותיו האישיות.

לאור הכחשת עצם האירוע והחבות חשוב מאוד לפנות לחברת האוטובוסים בדרישה לפיצוי מוקדם ככל שניתן.

במידה וחברת האוטובוסים תכחיש את החבות והנוסע יגיש תביעה לתשלום פיצויים. בית המשפט בדרך כלל מפצל את הדיון באותו מקרה, כך שתחילה תידון שאלת החבות ורק אם יימצא כי חב' האוטובוסים חבה בנזק תידון שאלת הנזק.

בית המשפט יבחן תחילה את השאלה הראשונה והיא, מהן נסיבות אירוע התאונה, והאם הוכחו? אם התשובה לשאלה זו היא חיובית, אז תידון השאלה השניה ;האם אירוע התאונה מהווה "תאונת דרכים"?

בדיקת הוכחת נסיבות האירוע תיעשה על ידי בדיקת הגרסה שצוינה בכתב התביעה, באשר לנסיבות האירוע, דברי הנוסע כפי שנרשמו מפיו במסמכים הרפואים, הדברים שציין במכתב פנייתו לחברת האוטובוסים וכו'. אם מפיו של הנוסע , יתברר כי נשמעו גרסאות שונות באשר לנסיבות אירוע התאונה במסמכים השונים, קרי הוא טען פעם אחת כך ובמקום אחר טען אחרת, שאז סביר כי התביעה תדחה.

במקרה אחד, התובע החנה את האוטובוס בחניון מוסדר, דומם את המנוע ורשם את הנסיעה בספר הרכב. לאחר מכן התחיל סריקה ביטחונית כנוהל שהוא מחויב לו. הוא העיד כי נתקל במטאטא שהיה מונח על רצפת האוטובוס ומעד החוצה. בית המשפט קבע כי לאחר בחינת הראיות יש מקום לדחות התביעה שכן האירוע אינו עונה על הגדרת תאונת דרכים על פי החוק. בדחותו את התביעה בית המשפט הסתמך על ההלכה שנקבעה בעניין זה שם צויין כי סריקה ביטחונית באוטובוס אינה מהווה "שימוש" ברכב כמשמעות המונח הזה בחוק הפיצויים. היא אינה מהווה "נסיעה", "טיפול" או "תיקון דרך", או כל חלופה אחרת המנויה בחוק הפיצויים למונח "שימוש ברכב מנועי" ואינה נעשתה גם למטרה תחבורתית , ולפיכך  אין מדובר במקרה זב"תאונת דרכים.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון