דף הבית / תביעות נזיקין / נפילה בגן שעשועים

נפילה בגן שעשועים

מקרים רבים ילדים נפגעים בעת ששיחקו בגן שעשועים שבתחום שיפוט העירייה. הם משחקים במתקני שעשועים ונופלים ונחבלים.

העירייה חבה  כלפי באי הגן בחובת זהירות , בהיותה המחזיקה במקרקעין,  בהיותה מי שייצר והתקין את מתקני השעשועים ובהיותו האחראית על התחזוקה במקום.

המשתמשים במתקני הגן הם ברי רשות להיכנס לגן המשחקים, כל עוד הוא פתוח לכל ולא מגודר, ואינם ייחשבו כמסיגי גבול.

העירייה תחשב כמי שהתרשלה במידה ועל פי נסיבות המקרה הסיכונים שמתקן ממנו נפגע הילד, ובדיקת  תכונותיו , יוצר  סיכונים בלתי סבירים, וניתנים לצפיה על-ידי האדם הסביר.

על פי הפסיקת בתי המשפט

אמנם אין זה סביר לדרוש פיקוח צמוד מטעם הקיבוץ על ילדים המשחקים בגן, אך דווקא משום שמדובר בגן פתוח לכל, יש להקפיד הקפדה יתרה בקיום הוראות הבטיחות במתקנים עצמם; המתקנים עצמם צריכם לקיים סטנדרט בטיחות גבוה, כדי להקטין את הסכנות הטמונות בהם, דוקא משום העדר פיקוח, ודווקא משום שהם מיועדים למשחק ילדים, ולא בגירים.

לעניין חובת הזהירות הוסיפו בתי המשפט וקבעו כי ;

מי שחב חובת זהירות כלפי הזולת, חב אותה שבעתיים כלפי ילדים, וככל שהילד קטן יותר, חובת הזהירות מוגברת יותר. ילדים בשל גילם הצעיר, חסרי ניסיון הם, שיקול דעתם אינו כשיקול דעתו של בגיר, והם עלולים להיפגע אם על ידי גורם חיצוני, ואם על ידי מעשיהם הם, שובבותם, סקרנותם, והיענותם לפיתויים; תכונות ילדות מוכרות וצפויות, מגבירות את הצורך בנקיטת אמצעי זהירות קפדניים יותר כשמדובר בילדים.

ניסוחו של שלט האזהרה המוצב במקום לא תמיד יש בו בכדי אזהרה כלשהי. במידה והוצב שלט אזהרה יש לבדוק את תוכנו. לעיתים האמור בשלט האזהרה  אין בו בכדי להזהיר מפני סכנות כלשהן היות ואין הוא מכיל הנחיות כלשהן לשיטת המשחק המומלצת והבטוחה. שלט  אשר כל אשר נכתב בו זה, שאין המחזיק אחראי לנזק שעלול להיגרם למשתמשים במתקנים,  הוא  שלט חסר כל משמעות. ונקבע כי אין המחזיק במקום  יכול להתנער מאחריותו .

במקרה של פגיעה, ממולץ לפנות לטיפול רפואי ולדאוג כי ייכתב במסמך הרפואי סיבת הפגיעה ונסיבותיה.  כמו כן, חשוב לצלם את מקום הארוע והמפגע בסמך למקרה ובמידה וישנם עדים לאירוע לנסות ולקבל פרטיהם.

עם החומר שאספתם מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום אשר ייבחן את סיכויי המקרה ודרך הפעולה המתאימה ביותר לנסיבות המקרה. נפגעתם בגן שעשועים פנו עוד היום לקבלת ייעוץ על ידי עורך דין מומחה ממשרדנו אשר ייבדוק האם  מדובר במקרה אשר על העירייה לפצותכם.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון