דף הבית / תביעות נזיקין / פציעה מדלת זכוכית וחלונות ראווה

פציעה מדלת זכוכית וחלונות ראווה

הזכויות העומדות לכם בשל פציעה מדלת זכוכית וחלונות ראווה

ככלל,  מחזיק במקרקעין חב חובת זהירות כלפי המבקרים במקום. במסגרת חובה זו עליו למנוע סכנות שעלולות להימצא במקום ולהוביל לפגיעתם.

השאלה הנשאלת האם דלת זכוכית וחלונות ראווה מהוות כשלעצמן מפגע ?

כשמדובר בדלת זכוכית שקופה וחלקה, שלא מודבק עליה דבר ולא מותקנת בה ידית, מנעול או שלט והיא איננה מסומנת בשום סימון אשר יכול ללמד על כך שהדלת סגורה קבעה הפסיקה, כי אין בקיום מסגרת הדלת, או הפאנלים בקצותיה העליונים והתחתונים כדי להכשיר את המפגע ולמנוע סכנה שכן לא סביר שאדם יסתכל כלפי הרצפה או כלפי קצוות הדלת העליונות הגבוהות מגובהו של אדם.

המחזיק חייב להסיר כל מכשול שקיים באופן שניתן יהיה להבחין בכך שמדובר בדלת סגורה. כך למשל, בדרך של הדבקת מדבקת סימון אזהרה במטרה להבליט את הימצאות דלת הזכוכית הסגורה, תליית שלט אזהרה או הדבקת פס לאורכה או לרוחבה שיבליט אותה.

הפסיקה אף החמירה עם מחזיק המקום גם במצבים שלא נקבע לגבם תקנים המחייבים סימון על דלתות למניעת התנגשות בקובעה שאין בכך כדי לשלול את חובת הזהירות שחלה עליו בקובעה כי במקרים מסויימים עליו לעשות שימוש באמצעי התרעה.

גם העובדה שהמבקרים מכירים את המקום מביקורים בעבר, אין בה כדי לשלול את חובת הזהירות שחלה על המחזיק.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון