דף הבית / רשלנות רפואית / רשלנות רופא וטרינר

רשלנות רופא וטרינר

מתי תיגרם רשלנות רופא וטרינר

פנייה לקבלת טיפול עבור בעל חיים מוטרינר נחשבת לפנייה לקבלת שרות.

וטרינר הנותן שירות צריך ליתן את הטיפול הרפואי המוצע על ידו בצורה מיומנת וזהירה, כפי שוטרינר סביר היה פועל באותן הנסיבות אי עמידתו בחובה זו עלול להוביל למסקנה כי התרשל בטיפול שנתן.

כמובן, שהוטרינר יחוב ברשלנות רק במידה וחיית המחמד סבלה מנזק, או כאב מיותר. כך למשל, וטרינר שלא איבחן את המחלה בה לקה בעל החיים שנזקק לטיפולו וטעה בדרך הטיפול ועקב כך גרם לנזק בלתי הפיך או אפילו למוות.

במסגרת בדיקת המקרה בשאלה אם קיימת רשלנות מצד הוטרינר המטפל יש צורך לבדוק גם את שיקול הדעת המקצועי שהפעיל הוטרינר במסגרת אותו טיפול שיוחס לו. כך גם בדרך הטיפול הראוי באותו מקרה שיוחס לו.

כמובן, שבחינת חובתו של אותו וטרינר מחייבת התייחסות מקצועית וקבלת חוות דעת מצד מומחה אחר בתחומו.

אט אט אנו עדים להתפתחות פסיקתית בנושא זה מתוך הבנה כי בעל החיים הינו בעל ערך מיוחד לבעליו ואינו סתם חפץ הניתן להחלפה. התפתחות שהובילה אף לפסיקת פיצוי בעבור הערך הריגשי בקשר שבין הבעלים לחיית המחמד.

רשלנות עשויה להיות מיוחסת למגוון רב של מקרים מצד הוטרינר המטפל :

  • אבחנה שגויה המובילה להוצאה גדולה שאין בה צורך, ולעיתים יש בה להרע את מצב החיה.
  • ניתוח חירום שמביא להתדרדרות במצב החיה יותר משהיה קודם לכך.
  • ניתוח שאמור להיות פשוט אשר הסתבך עד כדי מותה של החיה או גרימת נזק בלתי הפיך.
  • מתן טיפול תרופתי לא נכון שהסתיים בנזק או מוות .

על פי הכלל הנהוג במשפט האזרחי"המוציא מחברו עליו הראייה"  על הבעלים של חיית המחמד רובץ הנטל להוכיח את תביעתו על פי מאזן ההסתברות, קרי 51% ומעלה.

במקרים מסויימים עובר נטל הראיה על כתפי הוטרינר , כך למשל אם לא הציג כרטסת רפואית בדבר הטיפול שסיפק ולא ערך תיעוד רפואי .

בהתאם לנוהל "נהלים מקצועיים לרופאים וטרינרים לחיות מחמד – שמירת נתונים במרפאה וטרינרית", חובה על מרפאה וטרינרית לתעד ולשמור את המידע הרפואי של חיית המחמד שלך אשר טופלה במרפאה לפחות שלוש שנים ממועד הטיפול האחרון. נוהל זה מוגבל לכך כי ראשית, מדובר בחיית מחמד ושנית, הטיפול ניתן במרפאה. כך למשל, בית המשפט קבע כי נוהל זה לא מחייב וטרינר שיצא ליתן טיפול לסייח מחוץ למרפאתו, מהסיבה כי סוס לא נחשב לחיית מחמד והטיפול לא ניתן במרפאה.

רשלנות וטרינר- בית חולים לחיות

קיימת חובת זהירות של בית החולים כלפי בעל חיים המנותח אצלו.…

קרא עוד …

רשלנות וטרינר- ביטול רישיון

מנכ"ל משרד הבריאות מוסמך להוציא צו המבטל  רישיונו של רופא וטרינר לעסוק ברפואה וטרינרית.…

קרא עוד …

רשלנות וטרינר- חובה לערוך רשומה רפואית

החובה לערוך רשומות רפואיות מלאות ומדוייקות…

קרא עוד …
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון