דף הבית / ביטוח לאומי / שיקום מקצועי והטבות לזכאים לנכות כללית

שיקום מקצועי והטבות לזכאים לנכות כללית

נפגע עבודה שוועדה רפואית פסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של % 10 לפחות אין הוא יכול לשוב לעבודתו שעובר לפגיעה או לעבודה מתאימה אחרת, רשאי להגיש תביעה לשיקום מקצועי במוסד לביטוח לאומי ואם יימצא כבר שיקום הוא יוכל להיות זכאי להכשרה מקצועית שמתאימה לכישוריו ולהטבות כספיות.

בנסיבות מסויימות, גם נפגע עבודה שדרגת נכותו הצמיתה פחותה משיעור של % 10 יהא זכאי. כך למשל, מקום בו הוא סובל ממחלת מקצוע, או כאשר רופא המוסד סבור כי המשך עבודתו עשוי לסכן את בריאותו או הבטיחות במקום עבודתו.

במסגרת תביעתו יופנה הנפגע לפקיד שיקום ובעזרתו תורכב לנפגע תוכנית שיקום במסגרתה תגובש לנפגע קריירה תעסוקתית המתאימה לצרכיו וליכולתו, בין היתר בחירת מסלול לימודים והכשרה מיקצועית.

בזמן הלימוד המקצועי של הנפגע יהא הנפגע זכאי, בין היתר, לתשלום ולהטבות וביניהם:

דמי שיקום

המשתלמים עבור כיסוי הוצאות המחיה של הנפגע בזמן הלימודים, בכפוף לכך שנפגע ישובץ בנתיב לימודים המזכים בתשלום זה.

שיעור דמי השיקום להם זכאי הנפגע בזמן לימודיו הינו יחסי כהשלמה לסכום לו זכאי הנפגע בשל נכותו.

נפגע שנפסקה לו דרגת נכות בשיעור של % 20 ומעלה זכאי למעשה לקבלת קצבת נכות חודשית ששיעורה מחושב משיעור דרגת הנכות לה הוא זכאי. אולם, באם תאושר תביעתו לדמי שיקום , ישלם לו המוסד לביטוח לאומי תוספת דמי שיקום משלימה לקצבת הנכות אילו היה הנפגע זכאי לדרגת נכות בשיעור % 100.

נפגע שדרגת נכותו הצמיתה היא עד % 19 , אשר מזכה אותו במענק חד פעמי. אף הוא יהא זכאי לקבלת קצבה חודשית בזמן הלימודים בשיעור הקצבה שלה היה זכאי אילו דרגת נכותו הייתה % 100.

נפגע בעבודה שיש לו הכנסה ממשלח יד בזמן ההכשרה המקצועית, רשאי פקיד השיקום לנכות שיעור הכנסתו או מקצתה מדמי השיקום להם הוא יהא זכאי. עובד שכיר שממשיך בעבודתו בזמן לימודיו והכשרתו ישולם לו רק הסכום שהופחת משכרו בשל יציאתו ללימודים ולהכשרתו.

תשלומים נוספים

מלבד דמי השיקום להם יהא הנפגע זכאי בתקופת לימודיו והכשרתו המקצועית, ישולמו לו תשלומים נלווים נוספים, בין היתר, תשלום שכר הלימוד, ספרי לימוד וכלי כתיבה ובמידת הצורך שיעורי עזר להם הוא ייזדקק במהלך התקופה.

במידה ומקום לימודיו והכשרתו המקצועית של הנפגע מרוחק ממקום מגוריו, ישולמו לו דמי נסיעות, הוצאות לינה או דיור.

About עו"ד יובל סמרה

עו"ד יובל סמרה הינו שותף ובעלים במשרד סמרה ושות', עורכי-דין ונוטריון. המשרד מתמחה מזה 23 שנה בתביעות למימוש זכויות רפואיות, רשלנות רפואית וביטוח. עו"ד יובל סמרה פעיל בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר ( משותף ) של ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין. מרצה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מעת לעת מנהל פורומים בתחום הנכויות וביטוח לאומי באתרי אינטרנט נבחרים ועוסק בכתיבת מאמרים רבים המפורסמים ברשת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון