דף הבית / תאונות דרכים / תאונה שנגרמה בכוונה

תאונה שנגרמה בכוונה

על פי ההגדרה הבסיסית בחוק, על מנת שתאונה תיחשב כתאונת דרכים יש צורך שיתקיים מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב  שימוש ברכב מנועי שנעשה "למטרות תחבורה".

כמו כן, החוק מגדיר חזקות אשר מכניסות לגדר הזכאות על פי החוק מקרים ספציפים שלמעשה לא מקיימים את ההגדרה הבסיסית.

כך למשל, יראו כתאונת דרכים גם מאורע שנבע מהתפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרם עקב רכיב שנמצא ברכב או חומר אחר החיוני לנסיעתו. כך גם, ייחשב אירוע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב.

גם באותם מקרים שמתקיימת ההגדרה הבסיסית יש חובה עדיין לבחון האם חלות החזקות, לרבות החזקה המסייגת של מעשה מכוון אשר מוציאה חלק מהמקרים מהחוק.

בחוק נקבעה "חזקה ממעטת" של מעשה שנעשה במתכוון, כדלקמן:

… לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

חזקה זו של "מעשה מכוון" מחריגה תאונה מכוונת מההגדרה של "תאונת דרכים". מטרתה היא להוציא מגדר תחולת החוק מעשים של שימוש ברכב, שאינם נובעים בצורה רגילה משימוש ברכב למטרות תחבורה.

הוכחת הטענה של "מעשה מכוון" רובצת לפתחו של הטוען למעשה המכוון, ועליו להוכיח שני תנאים; הראשון , שהמאורע אירע במתכוון עקב מזימה ישירה כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של "אותו אדם" .דהיינו, מודעות בפועל לטיב הפיסי של ההתנהגות, לקיום הנסיבות, לאפשרות גרימת התוצאה וברצון שתוצאה זו אכן תגרם ".  כלומר, "השימוש ברכב יהיה 'ככלי לגרימת נזק' רק כאשר ישנו רצון 'חפצי' של ממש בתוצאה של פגיעה בגופו או ברכושו של האדם".

מה הסיבה או המניעה למעשה המכוון אינו חשוב, כך שאין זה משנה עם הפגיעה הייתה משנית למטרה העיקרית, כך למשל,  במקרה בו גנבים דוחפים את בעל הרכב מרכבו במטרה לגנוב את הרכב. התנאי הנוסף השני כי, הנזק נגרם כתוצאה ישירה מהמעשה עצמו, ולא על ידי השפעת המעשה על השימוש ברכב המנועי . אם המעשה המכוון נעשה באמצעות השימוש ברכב, אז הנזק נגרם על ידי המעשה עצמו, ואין לראות בכך כתאונת דרכים . כך גם,  במקרה בו הרכב הוא רק "זירה" למעשה המכוון,  בית המשפט בוודאי לא ייראה בכך תאונת דרכים.

יודגש כאמור כי, גם אם האירוע עונה להגדרה הבסיסית, או לאחד המקרים שנקבעו שבחזקה המרחיבה- התפוצצות או התלקחות, אך האירוע נכנס לחזקה המסייגת, של מעשה שנעשה במתכוון, האירוע לא יחשב כתאונת דרכים. כך למשל, "התפוצצות או התלקחות של רכב שאירעו ישירות בשל מעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של הניזוק, או במהלך פעולת איבה.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון