דף הבית / ביטוח לאומי / תאונת עבודה

תאונת עבודה

המסגרת של נפגע בעבודה מוסדרת בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ], התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו על פיו.

בחוק אין הגדרה ספציפית של תאונת עבודה. סעיף 79 לחוק מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

ככלל, כשאנו עוסקים בתאונת עבודה, אז אנחנו מדברים על אירוע תפאומי המוגדר בזמן ובמקום שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. תאונת עבודה עשויה לקרות גם בדרך לעבודה או מהעבודה בדרך הביתה , לעיתים תאונת עבודה יכולה להיגרם במסדרת פעילות נלווית בו השתתף העבודה , כמו במהלך סמניר שאירגן המעסיק או טיול מטעמו בו נכח אותו עובד.

לעובדות המקרה חשיבות רבה בקביעת מסלולי התביעה וחשוב מאוד לבחון אותן לשם גיבוש התביעה .

הזכויות של נפגע בעבודה

לאדם שנפגע בעבודה עומדות, בין היתר, 2 זכויות עיקריות :

  • הוא יכול לקבל תשלום דמי פגיעה בעבור איבוד כושרו עד לתקופה של 91 ימים כקבוע בחוק.
  • הוא יהא רשאי לקבל גמלת נכות מעבודה במידה ותיקבע לו דרגת נכות צמיתה או זמנית בגין הפגיעה שהוכרה.

תביעה לדמי פגיעה

כדי לממש את זכותו של הנפגע לקבלת דמי פגיעה עליו להגיש תביעה לדמי פגיעה למוסד לביטוח לאומי , את התביעה מגישים לפקיד התביעות שאמור לבחון אותה ולקבוע אם להכיר בפגיעה כבתאונת עבודה או לא.

חשוב ! על התביעה להיות מוגשת תוך 12 חודשים מיום הפגיעה הנטענת. איחור בהגשתה עשוי לגרום לשיהוי וכך לפגוע בסכום הגמלה לה עשוי הנפגע להיות זכאי לכשתוכר הפגיעה.

נדחתה התביעה – רשאי הנפגע לערער עליה לפני בית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מהמועד בו קיבל את הודעת הדחייה.

הוכרה התאונה כפגיעה בעבודה – רשאי הנפגע להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה והוא יוזמן לדיון בפני ועדה רפואית על מנת שתקבע את דרגת הנכות שלו.

ועדה רפואית

ועדה רפואית היא זו שצריכה לבדוק את הנפגע בעבודה ולקבוע את דרגת נכותו במידה והיא סבורה שהנכות הנטענת נובעת מהתאונה.

לשם כך, הוועדה הרפואית רשאית להעמיד את הנפגע לבדיקה רפואית, להפנותו לבדיקות ולדרוש מסמכים רפואיים בעניינו מכל מוסד רפואי או רופא.

לנוכח סמכויותיה הרחבות קיימת חשיבות רבה לתיעוד הרפואי שמגיש הנפגע לוועדה ואין לזלזל או להתעלם מזכות הטיעון הקנויה לו.

תוכלו לקרוא בפרק ודעות רפואיות באופן מקיף יותר על תפקידה של הוועדה הרפואית, סמכויותיה ואופן עבודתה.

ערר וערעור

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערור בפני ודעה רפואית לעררים שרשאית לאשר, לשנות, או לתקן את החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון.

החלטת הוועדה הרפואית לעררים היא למעשה סופית ועליה ניתן לערער רק ךלבית הדין לעבודה. אולם, בית הדין לעבודה , אינו משמש כוועדה רפואית ואינו מוסמך לדון בשאלות רפואיות ולכן לניסוח הערעור חשיבות מירבית אשר יכולה להשפיעה על הקביעות המשפטיות בעניינו של הנפגע.

זכרו, כי על פי חוק קיימת מגבלת זמן בהגשת התביעות !

זכויות תביעה נוספות

לעיתים לנפגע בעבודה עומדת הזכות להגיש תביעה כנגד גורמים נוספים מלבד ביטוח לאומי, כך בין היתר, כנגד מעבידו, מזיק אחר שגרם לנזק או חברת ביטוח. לכן, מומלץ תחילה לבחון את מלוא מסלולי התביעה העובדים לכם ולקבוע את הדרך הראויה והטובה ביותר למימוש זכויותיכם.

משהוכר הנפגע בעבודה הוא יהא זכאי להטבות ולגמלאות שונות, אלה הן העיקריות מביניהן :

 

תשלום דמי פגיעה –  משולם עבור פרק הזמן שהנפגע לא מסוגל לעבוד, לא בעבודה שלו ולא בכל עבודה מתאימה אחרת.  התשלום משולם למעשה בשל אובדן הכנסתו של הנפגע ולכל היותר עד 91 ימים.
קצבה חודשית ומענק חד פעמי –  לנפגע שנקבעה לו דרגת נכות רפואית צמיתה בשיעור % 9 עד % 19 ישולם מענק חד פעמי. אם נקבעה דרגת נכות בשיעור של % 20 ומעלה תשולם לו קצבה חודשית זמנית או צמיתה .
קצבה מיוחדת – נפגע עבודה שנפסקה לו נכות רפואית בשעור של % 75 ומעלה ונכים שמתקשים בהליכה ודרגת הנכות שנפסקה להם הינה עומדת על % 65 ועד % 74 זכאים לקצבה מיוחדת שנועדה לצורכי הוצאות החזקת רכב לשימוש אישי , נסיעות, עזרה וטיפול בבית
תשלום מענק מיוחד – לתשלום מענק מיוחד זכאי נפגע עבודה אשר נפסקה לו נכות צמיתה בדרגה של % 75 ומעלה ונכים המתקשים בהליכה ודרגתם עומדת על % 65 עד % 74 לצורכי רכישת רכב לשימוש אישי, אביזרי עזר וכיסוי הוצאות.
טיפול רפואי – נפגע בעבודה שהוכר ככזה על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לקבלת טיפול רפואי חינם בגין פגיעתו. הטיפול ניתן על ידי קופות החולים, מגן דוד אדום, בית חולים ורפואה פרטית שנדרש לה הנפגע באמצעות הפנייה על גבי טופס שנערך במיוחד לכך.
שיקום מקצועי , הכולל הכשרה מקצועית או עזרה במציאת עבודה ינתן למי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית צמיתה כקב- נפגע עבודה שהוכר ככזה ונפסקו לו אחוזי נכות צמיתה בשיעור הקבוע בחוק יהא זכאי אף לשיקום מקצועי, הכולל הכשרה מקצועית או עזרה בהשתלבות בשוק העבודה.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון