דף הבית / תאונות דרכים / תביעה נבלעת

תביעה נבלעת

לעיתים יהיה הנפגע זכאי ל-25% מגובה נזקיו עקב תאונת דרכים , בהסתמך על הוראות סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי. על פי סעיף 328(א) לחוק הביטוח הלאומי המל"ל יכול להגיש תביעה לקבלת פיצוי מהמזיק עבור הגימלה אותה שילם לניזוק. סעיף 330(ג) לחוק הביטוח הלאומי קובע, כי הניזוק זכאי להנות מסכום השווה ל-25% מהפיצויים שנפסקו לו, באותם המקרים שבהם קיימת למוסד זכות חזרה אל צד שלישי ושיעור גמלאות המל"ל הוא בשיעור 75% מסכום הפיצויים או בשיעור גבוה יותר.

הפסיקה קבעה כי, "זכותו של הניזוק לקבל 25% מגובה הפיצויים קשורה בזכות המוסד לחזור על צד שלישי, שהוא האחראי על פי דין לפצות את הניזוק. רק אם עומדת למוסד זכות חזרה כאמור, זכאי הניזוק להנות מ-25% פיצוי, על אף שניכוי גמלאות המל"ל במלואן מסכום הפיצויים היה מותיר בידיו סכום קטן יותר".

כלל זה מתקיים בתובענה בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים. כאשר עילת התביעה מבוססת על חוק הפיצויים. במקרה בו עילת התביעה ניזקית, לכלל הקבוע בסעיף 330(ג) קיים סייג הקבוע בסעיף 82(ג) על פיו "במקרים בהם מוטלת על המעביד אחריות לפיצוי העובד על פי עילה בנזיקין, אין המל"ל רשאי לחזור על המעביד כדי שישפהו על הגמלאות ששילם לעובד, למרות שסכום הגמלאות מנוכה מסכום הפיצוי בנזיקין שמגיע לעובד מהמעביד. בנסיבות כאלה, ממילא גם העובד לא יהיה זכאי לקבל 25% מסכום הפיצוי".

בפסיקה נקבע כי הסיבה לכך נעוצה "בכך, שבשלמו את דמי הביטוח למל"ל, נושא המעביד, ולו בעקיפין, בעול הגמלה המשתלמת לעובד שנפגע. התוצאה המתקבלת לאור הוראות סעיף 82 היא, שפוטרים את המעביד מתביעת שיפוי של המוסד (סעיף 82(ג)), ומהפיצויים המגיעים לנפגע מנכים את סכום הגמלה שזה קיבל מהמוסד (סעיף 82(א)). כך נושא המעביד בסכום רק פעם אחת והנפגע מקבל את נזקו רק פעם אחת. כשהאחראי לפיצויים הוא המעביד, מקבל העובד הנפגע רק 100% מהנזק, לעומת 125% שהוא עשוי לקבל במקרה אחר – מהאחראי (הצד השלישי) ומהמוסד גם יחד".

במקרה של עובד שנפגע במהלך עבודתו בתאונת דרכים, בנסעו ברכב שאינו שייך למעביד או שהוא נפגע מרכב כזה, מבלי שהוא עצמו נהג ברכב, זכותו לקבל 25% מהפיצויים.

לעומת זאת במקרים אחרים, כגון:  מקרה בו המעביד הוא בעל הרכב והאחר בו המעביד הוא שוכרו , נקבע בפסיקה כי  אין למל"ל זכות חזרה על המבטח שאצלו ביטח המעביד בעל הרכב את רכבו, ולנפגע בתאונה כזו אין עילה לתבוע 25% מהפיצויים לפי סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי .

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון