דף הבית / קצין תגמולים / דרגות הנכות המזכות בתגמולים

דרגות הנכות המזכות בתגמולים

מאיזו דרגת נכות משתלם תגמול ?

בהתאם לסעיף 5 לחוק הנכים תשלום תגמול ייעשה החל מנכות בדרגה של % 10 .

לעניין אופן תשלום התגמול מוסיף סעיף 4 לחוק וקובע, כי לנכים שנקבעה להם דרגת נכות מזכה בשיעור של בין 10%-19% ישולם תגמול בדרך של מענק חד פעמי.

לעניין אלו שנפסקה להם נכות לתקופה זמנית , קובעת הוראת סעיף 4ג(א) עוקובעת כי במידה ונפסקה לנכה דרגת נכות זמנית שבין 10% ל-19% ולרא נקבעה לו דרגת נכות צמיתה בסופה, שאז רשאי קצין תגמולים להורות על תשלום מקדמה על חשבון עד לבדיקת נכותו מחדש בתום תקופת הנכות הזמנית.

על פי החוק במידה וזכאי הנכה לתגמול בדרך של מענק הוא לא יהא זכאי לתגמול אחר על פי החוק.

באימרת אגב ייאמר, כי בהתאם להוראת החוק, נכה שנקבעה לו נכות מזכה יהא זכאי לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה שהוכרה במסגרת השירות וזאת על חשבון המדינה , כל אימת שיידרש הדבר לכך. אולם, כאשר דרגת הנכות שנפסקה לנכה מזכה במענק בלבד או פחותה מ % 10, שאז הנכה יהיה זכאי לטיפול רפואי במסגרת קופת החולים בלבד.

אם כן, ניתן לסכם ולומר שדרגות הנכות השונות מתחלקות לשלוש קבוצות עיקריות:

  1. נכים בעלי דרגת נכות הפחותה מ-10%, אשר אינם זכאים לתגמול מקצין תגמולים, ומטופלים באמצעות קופ"ח.
  2. נכים בעלי דרגת נכות בשיעור שבין 10%-19%. קבוצה זו מתחלקת לשתי תתי- קבוצות:
  • נכים בעלי דרגת נכות קבועה, הזכאים למענק חד-פעמי, ואשר מטופלים באמצעות קופות החולים.
  • נכים בעלי דרגת נכות זמנית.
  • נכים בעלי דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הזכאים לתגמולים חודשיים אשר מטופלים באמצעות קצין התגמולים.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון