דף הבית / תאונות דרכים / חישוב כאב וסבל

חישוב כאב וסבל

כאב וסבל הוא אב נזק אותו נהוג לתבוע במסגרת התביעה.

מטרתו של אב נזק זה הוא לפצות את הניזוק בגין הכאב והסבל שהיו מנת חלקו של הניזוק בעטיה של התאונה.

כאשר אנו דנים בתביעה בגין תאונת דרכים, חישוב רכיב הכאב וסבל ייעשה בהתאם לקבוע בחוק ובשני אופנים :

  • כאשר לנפגע נפסקה נכות צמיתה , על כל אחוז נכות שנקבע, אמור הוא אמור לקבל סכום בשיעור השווה לאחוז אחד מהסכום המקסימלי הקבוע בחוק במכפתלת אחוז הנכות שנקבעה לו.
  • כאשר מדובר באדם בגיל 30 ומעלה , ינוכה בגין כל שנה מעל גיל 30 1% מסכום הפיצוי.
  • בנוסף, בגין כל לילה של אישפוז יש להוסיף 2  פרומיל מהסכום המקסימלי בצירוף ריבית והצמדה.
  • כאשר לא נפסקה לנפגע נכות צמיתה, החוק מותיר לבית משפט את שיקול הדעת לפסוק לנפגע פיצוי בגין רכיב כאב וסבל עד לגובה של % 10 מהסכום המקסימלי .  גם כאן קיימת הפחתה של 1% עבור כל שנת גיל מעל לגיל 30.
  • גובה הפיצוי אותו ייפסוק בית המשפט יושפע כמובן מחומרת הפגיעה, משך תקופת אי הכושר הזמנית שהומלצה לנפגע, תלונות הנפגע בפני הרופאים והטיפול אותו עבר עד להטבת מצבו.

 

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון