דף הבית / נפילה במדרכה

נפילה במדרכה

אדם ההולך ברחוב ונופל עקב מפגע ברחוב ונפגע, יכול להגיש תביעה נגד העירייה. בדרך כלל העירייה תכחיש את חבותה, והשאלה היא האם הפרה העירייה חובתה לדאוג לתקינות הרחוב ולתקן את המכשו שקיים בדרך.

במקרה מסוג זה, במידה וגרסת האדם  לגבי נסיבות התאונה ומיקום הארוע תתקבל כגרסה מהימנה, תביעתו תתקבל. לפיכך, חשוב מאות מיד לאחר האירוע לשתף אדם אחר בקרות האירוע וכן להגיע ולצלם מספר תמונות של  המפגע מוקדם ככל שניתן.  כמו כן, לדאוג לספר בכל טיפול רפואי את סיבת הנפילה ולבדוק כי הדבר נרשם במסמך הרפואי.

בתי המשפט דנו לא אחת באחריות החלה על העירייה במקרים בהם אדם נפל במדרכה ונחבל, וקבעו כי "אין חולק על חובת הזהירות המושגית המוטלת על עירייה כלפי העושים שימוש במקרקעין המצויים בתחומה לדאוג לבטיחות ולתקינות אותם מקרקעין, למנוע מכשולים ולהסיר אותם. האחריות קמה הן על פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] והן על פי סעיף 235 לפקודת העיריות [נוסח חדש]. השאלה המתעוררת היא קיומה של חובת זהירות קונקרטית, שהרי אין חובה למנוע כל סיכון אלא רק סיכון בלתי סביר, לגביו יש לנקוט אמצעי זהירות סבירים על מנת למנעו."

אף הטענה כי מדובר בשטח פרטי ולא ציבורי ולכן לא קמה חובת זהירות קונקרטית, לא התקבלה, כאשר "מדובר במקום פתוח בו רשאי הציבור לעבור ואף עובר בו בפועל." בעניין זה נקבע כי , "אין כל נפקות לבעלות הקניינית על שטח זה או אחר. המבחן אינו קנייני אלא בהתאם לזכות השימוש והמעבר של הציבור בשטח בפועל." קביעה זו מתבסס על ההגדרה של המילה "רחוב" בפקודת הפרשנות [נוסח חדש], הכוללת: "כל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או הציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו" וכן על פסיקת בית המשפט העליון הקובעת כי,  "כאשר המחוקק נקט לשון "הציבור…נוהג לעבור בו…"הוא כיוון דבריו לתיאור שבעובדה ללא היזקקות לשאלת הבעלות במקרקעין…החובה למנוע מכשולים שיש בהם כדי לצור סיכון לעוברים ושבים ב"רחוב" כהגדרתו בפקודת הפרשנות [נוסח חדש] היא כללית וחלה על כל רחוב. מניעת הסכנה לאדם ולרכוש העולה מן המכשול, במקום שבו עובר הציבור, ניצבת בראש דאגתם של המחוקק ושל העירייה שהוסמכה על ידו".

יחד עם זאת, לעיתים  גם הנפגע יימצא כנושא באשם תורם, היות והיה עליו לשים לב למקום הליכתו ודריכתו, במיוחד כאשר מדובר במקום האמור להיות מוכר לו כגון מקום הסמוך לביתו ובו, יש להניח, נהג לעבור לעיתים.

המקרים שהוקרו בהלכה הפסוקה כסיכון בלתי סביר כללו, בין היתר, בור מסוכן,  חוסר במרצפות, מדרכה שבורה ומדרכה בעלת שיפוע בולט . בית המשפט ייבדוק כל מקרה לגופו בהתאם לתיאור האירוע ומקום הנפילה, ובהתאם לכך ייקבע את אחריות העירייה. 
לכן, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום אשר ייבחן את סיכויי המקרה. נפלתם ברחוב פנו עוד היום לקבלת ייעוץ על ידי עורך דין מומחה ממשרדנו אשר יבדוק האם  מדובר במקרה אשר היה בו בסיכון בלתי סביר, אשר כנגד התממשותו היה על העירייה לנקוט אמצעי זהירות, אשר לא ננקטו.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון