ראיה חדשה

ככלל, כאשר מקרה נדון בפני בית משפט וניתנה בו החלטה סופית, שאז חל הכלל של "מעשה בית דין".

הגם שכך, סעיף 35 (א) לחוק הנכים יוצר חריג לכלל בדבר "מעשה בית דין" ולפיו רשאי קצין התגמולים "לתת החלטה חדשה בכל בקשה, אף אם ניתנה בה כבר החלטה סופית לפי סעיף 33,  34, אם הוכח, כי ההחלטה הושגה על ידי מעשה או מחדל המהווים עבירה פלילית, או אם נתגלה על סמך ראיות חדשות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת, כי אותה החלטה בטעות יסודה .

הסעיף קובע כי גם אם ניתנה החלטה חדשה המזכה את הנכה בתגמול, שאז תשלום זה ישולם החל ממועד הגשת הראיה החדשה ולא רטרואקטיבי.

הגם שכך, קצין תגמולים רשאי להורות שהתגמול ישולם החל ממועד מוקדם יותר, ובלבד שלא יקדם יותר משנה אחת להגשת הראיות החדשות.

הפרשנות של סעיף זה נדונה לאחרונה בבית משפט בו נקבע, כי מדובר למעשה בחריג לכלל בדבר מעשה בית דין ולפיו, לקצין תגמולים הסמכות לשנות מהחלטתו הסופית בעקבות גילויין של ראיות חדשות .

לעניין מהות הראיה החדשה הנדרשת נקבע, כי יכול שיהא מדובר אפילו בחוות דעת מאוחרת מהמועד בו הוצגו ראיות חדשות, או בדיקות שייתכן ולא היו קיימות או לא היו נגישות קודם לכן.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון