דף הבית / תביעות נזיקין / תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

חוק לימוד חובה, תש"ט – 1949, מחייב כל מוסד חינוכי לבטח את תלמידיו בביטוח תאונות אישיות.

 סע’ 6 (ד1) לחוק קובע:
"מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד"
מכאן,  חלה על רשות מקומית החובה לבטח את התלמידים בחינוך החובה בתחום שיפוטה.
הפוליסה מפצה תלמיד שנפגע בתאונה במקרה של של נכות זמנית או קבועה, או, במקרה של מוות.בהתאם לפוליסה הפגיעה צריכה לנבוע מתאונה הקשורה באירוע אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני .

תלמיד שנפגע אינו צריך להוכיח אחריות או רשלנות והנזק יכול להגרם עקב אשמו של הילד עצמו, והוא יהיה מכוסה 24 שעות ביממה בכל מקרה של תאונה, אף אם האירוע קרה מחוץ לפעילות בית הספר.

הכיסוי ניתן לתלמיד רק באותם מקרים שאין כיסוי אחר על פי החוק, כך תלמיד שנפגע בתאונת דרכים לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי מכוח פוליסת תאונות אישיות. הוא הדין במקרה של פגיעה בעת עבודה, שאז יהיה זכאי לתבוע תאונת עבודה מביטוח לאומי.  בנוסף, הפוליסה אינה מכסה כל המקרים של מחלה, אלא אותם מחלות מפורשות המצויינות בה.

תביעה בגין תאונה לתלמיד ניתן להגיש עד שיגיע התלמיד לגיל 21 שנים, שכן מעבר לכך יש התיישנות להגשת התביעה.
זאת ועוד,  במקרה של רשלנות בעת פעילות במסגרת פעילות רשמית בתוך בית הספר או הגן, או במקום אחר מחוץ לבית הספר או הגן, בו נערכה הפעילות, ההורים רשאים להגיש תביעת רשלנות בשם התלמיד על נזק שנגרם לו. גם כאן, הכיסוי הביטוחי אינו חל במקרה של תאונת דרכים  עליו קיים הסדר פיצוי אחר על פי החוק.

בפוליסת התאונות האישיות, סכום הפיצוי הוא קבוע בהתאם לאמור בפוליסה ולא ניתן לקבל פיצוי מעבר לכך, אף אם הנזק לתלמיד הוא גדול יותר. מנגד, במקרה של רשלנות סכום הפיצוי אינו מוגבל וניתן להגיע לפיצוי אשר יש בו לשקף את פגיעתו האמיתית של התלמיד. 
טרם הגשת התביעה מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום אשר ייבחן את סיכויי המקרה ודרך הפעולה המתאימה ביותר לנסיבות המקרה. נפלתם ברחוב פנו עוד היום לקבלת ייעוץ על ידי עורך דין מומחה ממשרדנו אשר ייבדוק האם  מדובר במקרה אשר מכוסה בפוליסת תאונות אישיות ו/או אם ניתן לתובע פיצוי בדרך נוספת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון