דף הבית / ביטוח לאומי / תנאי הזכאות

תנאי הזכאות

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970 מקנה לנפגעים ולמשפחות הנספים בפעולות איבה זכויות ותגמולים, לטיפול רפואי, למענקים, לתגמולים כספיים, לשיקום ולהטבות .

בבסיס החוק טמון הרעיון של מתן סיוע רפואי לנפגע פעולות איבה ותמיכה בהחלמתם. מתן הטבות שונות ועזרה כספית אשר יקלו על מצבם של הנפגעים מתוך הרצון להשיבם למסלול חיים תקין והענקת סיוע בשיקומם המיקצועי.

מהי פגיעת איבה

פגיעה עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולות איבה של כוחות אויב או בנסיבות שהיה בהן חשש סביר לפעולת איבה, וכן פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה או מנשק שהיה מיועד נגד פעולת איבה.

חשוב לציין, כי פגיעה עקב מעשה טרור אף היא נכללת תחת הגדרה זו, כך שלנפגע טרור עומדות מלוא הזכויות על פי חוק נפגעי פעולות איבה.

חשוב לציין, כי פגיעה עקב מעשה טרור אף היא נכללת תחת הגדרה זו, כך שלנפגע טרור עומדות מלוא הזכויות על פי חוק נפגעי פעולות איבה.

מי זכאי לתגמולים

אזרח או תושב ישראל, שנפגע בפעולת איבה בישראל ומחוצה לה, מי שנכנס לישראל כחוק ונפגע בפעולות איבה בישראל, תושב חוץ שנפגע בפעולת איבה בחו"ל תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעביד ישראלי.

היכן מוגשת התביעה

תביעה לקבלת תגמולים על פי החוק מוגשת למוסד לביטוח לאומי, אך היא מותנית באישור הרשות המאשרת מטעם משרד הבטחון, כי הפגיעה היא פגיעת איבה. כך שבטרם הגשת התביעה יש להצטייד באישור זה.

אופן הגשת התביעה

בדומה לתביעתו של נפגע עבודה, גם כאן תיבחן תביעתו של הטוען כי נפגע בפעולת איבה בשני מסלולים.המסלול הראשון הינו בהגשת התביעה להכרה בפגיעתו של הניזוק כפגיעה בפעולת איבה. משהוכר הנפגע, הוא יהיה רשאי לפנות אל המסלול השני ולהגיש תביעתו לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות.

חשוב ! קיימת מגבלת זמן בהגשת התביעה. על הטוען כי נפגע בפעולת איבה להגיש תביעתו בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה. אי הגשת התביעה במועד עלול לפגוע בזכויותיו של הנפגע.

חשוב ! משסירב המוסד לביטוח לאומי להכיר בנפגע כנפגע בפעולת איבה, עומדת לו הזכות להגשת תביעה לבית הדין לעבודה. מדובר על הליך משפטי קשה ומומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי.

ועדה רפואית

גם כאן, בדומה לתביעתו של נפגע עבודה, תיקבע דרגת נכותו של הנפגע על ידי הועדה הרפואית אליה הוא יוזמן בסגרת תביעתו לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערור בפני הועדה הרפואית לעררים שיכולה לאשר את ההחלטה, לשנותה או לתקנה.

החלטת הועדה לעררים היא סופית עליה ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה.

תגמולים כספיים

התגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959, והם מחושבים בדרך כלל על פי שכרם של עובדי מדינה בדירוג מינהלי .

לנכה פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות של % 20 ומעלה ישולם סכום תגמול חודשי . בעוד שלנפגע שנקבעה לו דרגת נכות צמיתה בשיעור % 10- % 19 נכות ישולם מענק חד פעמי.

תגמול בזמן טיפול רפואי

נפגע פעולת איבה שנמנע ממנו לעבוד עקב קבלת טיפול רפואי ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור % 10 ומעלה, זכאי לתגמול מיוחד בזמן הטיפול הרפואי, בתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי בפרק זמן זה. תקופת התשלום בעבור טיפול רפואי קצובה בזמן.

תגמול מיוחד

תגמולים מיוחדים בשיעורים מוגדלים משולמים ל"נכה נצרך", ל"נכה קשיש" ול"נכה מחוסר פרנסה". נכה שפרש מעבודתו פרישה מוקדמת ואינו כשיר עוד לעבודה, ומלאו לו 50 שנה ודרגת נכותו היא % 50 ומעלה, זכאי בתנאים מסויימים לתוספת מיוחדת.

הטבות מיוחדות

נפגע פעולת איבה זכאי להטבות נוספות על פי חוק, ביניהם ריפוי, אשפוז, החלמה, מכשירים רפואיים, שיקום מקצועי, כהלוואות ומענקים לדיור, סיוע ברכישת רכב ובהחזקתו החודשית, תשלום בעד שירותים אישיים, מענק הבראה ודמי ביגוד. שיקום מיקצועי והטבות מיוחדות ניתנים גם לאלמנות, ליתומים ולהורים שכולים.

תגמולים למשפחות הנספים בפעולות איבה

אלמנות, הורים שכולים ויתומים של מי שנפטר עקב פעולת איבה זכאים לתגמולים, שיקום, מענקים והטבות. התגמולים ושיעורם משתלמים על פי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י – 1950 . גם תביעה זו מתבררת בפני המוסד לביטוח לאומי והמועד להגשתה הינו 12 חודשים מיום פטירתו של הנפטר מפעולת איבה.

 

About עו"ד יובל סמרה

עו"ד יובל סמרה הינו שותף ובעלים במשרד סמרה ושות', עורכי-דין ונוטריון. המשרד מתמחה מזה 23 שנה בתביעות למימוש זכויות רפואיות, רשלנות רפואית וביטוח. עו"ד יובל סמרה פעיל בלשכת עורכי הדין ומשמש כיו"ר ( משותף ) של ועדת ביטוח לאומי של לשכת עורכי הדין. מרצה בתחום מימוש הזכויות הרפואיות, מעת לעת מנהל פורומים בתחום הנכויות וביטוח לאומי באתרי אינטרנט נבחרים ועוסק בכתיבת מאמרים רבים המפורסמים ברשת.
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון