דף הבית / קצין תגמולים / בקשה להכרת זכות

בקשה להכרת זכות

 

בטרם יהיה הנפגע זכאי לקבלת פיצוי עליו להגיש בקשה לקצין התגמולים להכרה בזכותו על גבי "טופס בקשה להכרה בזכות", וזאת בהתאם לסוג הפגיעה ממנה הוא סובל- חבלה או מחלה או החמרה ממחלה.

במקרה בו הנפגע נפצע או נחבל באירוע מסוים עליו למלא טופס בקשה להכרה בזכות מחבלה ולצרף אליו דו"ח פציעה או אירוע וכן מסמכים רפואים וחומר עובדתי מתאים.היה והנפגע סובל ממחלה שהתפתחה עקב שירותו עליו למלא טופס בקשה להכרה ממחלה.

הליך ההכרה הוא הליך מנהלי בו בודק קצין התגמולים אם להכיר או לדחות את בקשת ההכרה, כך שקיימת חשיבות רבה לדרך בה מוגשת הבקשה. מלוי טופס הבקשה בדרך לא מקצועית עלול לפגוע בקבלת הבקשה או בהכרה בכל הפגיעות שקרו מהאירוע. מומלץ לקבל סיוע בהכנת הבקשה על ידי עורך דין מנוסה, ולא להסתפק בסיוע קצינת הנפגעים או המשקיות. לאחר שהבקשה הוגשה יישלח לנפגע אישור לקבלת טיפולים ובמקרה המתאים אישור לקבלת דמי מחלה (תט"ר), והבקשה תעבור תהליך בדיקה.

תחילה, קצין התגמולים יבדוק אם הבקשה הוגשה על ידי מי שכאי להגישה בהתאם לחוק- איש צבא, משטרה, שב"ס וכו', האם הפגיעה מזכה בנכות וכן האם הבקשה הוגשה במועד הקבוע בחוק. בהמשך, קצין התגמולים יחליט לדחות הבקשה או לזמן את הנפגע לבדיקה רפואית. במידה וקצין התגמולים החילט לדחות את הבקשה תשלח לנפגע מכתב ובו פירוט והסיבות לדחיה. נפגע שקיבל מכתב דחיה יכול להגיש ערר לוועדת ערר בבית המשפט השלום, או להגיש לקצין תגמולים בקשה לעיון חוזר. החליט קצין התגמולים לקבל את בקשת הנפגע, תשלח לנפגע הודעה בה הוא יוזמן לוועדה רפואית לבדיקת נכותו הרפואית. בסיום הבדיקה הרפואית יישלח לנפגע מכתב בו יודיע קצין התגמולים שיעור הנכות בה הוא הכיר. על החלטה בדבר אחוז הנכות הרפואית שנקבע לנפגעיקבל הנפגע מכתב מנומק, והוא רשאי לערר על ההחלטה לוועדה רפואית עליונה.

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון