דף הבית / ביטוח לאומי

ביטוח לאומי

מימוש זכויות רפואיות בביטוח לאומי

קרא עוד...

מן המדף המשפטי

קרא עוד...

דיון תקופתי בעניין חולה שאושפז על פי צו

דיון תקופתי בענין חולה שאושפז על פי צו או הנמצא בטיפול מרפאתי על פי צו ,לפי ההוראה שבסעיף 28(א) ו- (ב) של החוק,  צריך לעלות לדיון  בפני הוועדה הפסיכיאטרית לפחות אחת לששה חודשים, וכן רשאית היא לדון בענינו בכל עת אם ביקש זאת ...

קרא עוד...

ועדות פסיכיאטריות

קרא עוד...

מהי פגיעה בעבודה

מהי פגיעה בעבודה, סוגי הפגיעות השונות, מסלולי התביעה האפשריים העומדים לנפגע בעבודה. כל המידע על זכותו של הנפגע בעבודה לממש את זכויותיו במקום אחד

קרא עוד...

מחלות מקצוע חדשות בעידן הטכנולוגי

קרא עוד...

פטור רפואי ממס הכנסה

קרא עוד...

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

רבים אינם יודעים זאת, אולם בהתאם לסעיף 51 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] , רשאית רשות הרישוי לפסול אדם מלהחזיק ברישיון נהיגה לצמיתות או לתקופה קצובה , אם היא סבורה כי בעל רישיון הנהיגה אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי ...

קרא עוד...

בית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה מוסמך לדון בכל השאלות המתעוררות מכוחם של ההליכים המתנהלים על פי חוק הביטוח הלאומי

קרא עוד...

תביעה להחמרת מצב

תביעה להחמרת מצב - התנאים לקבלתה, אופן הגשת התביעה, הליכי הדיון בבקשה בפני הוועדה הרפואית וזכויות המבוטח

קרא עוד...
שלחו לנו הודעה בוואטסאפ
סמרה ושות', משרד עורכי דין ונוטריון