דף הבית / מאמרים

מאמרים

בית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה מוסמך לדון בכל השאלות המתעוררות מכוחם של ההליכים המתנהלים על פי חוק הביטוח הלאומי

קרא עוד...

חוקרי המוסד לביטוח לאומי

לאחרונה אנו עדים לתופעה שבה נשלחים חוקרים מטעם המוסד לביטוח לאומי לבצע חקירות על מבוטחים שהגישו תביעות למימוש זכויות רפואיות. אומנם, לביטוח הלאומי עומדת זכות הדרישה והחקירה במסגרת תביעות אלה. אך השאלה היא כיצד הוא מפעיל את סמכותו זו ? ...

קרא עוד...

שיקום מקצועי והטבות לזכאים לנכות כללית

נפגע עבודה שוועדה רפואית פסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של % 10 לפחות אין הוא יכול לשוב לעבודתו שעובר לפגיעה או לעבודה מתאימה אחרת, רשאי להגיש תביעה לשיקום מקצועי במוסד לביטוח לאומי ואם יימצא כבר שיקום הוא יוכל להיות ...

קרא עוד...

שיקום מקצועי והטבות לנפגעי עבודה

נפגע עבודה שוועדה רפואית פסקה לו נכות רפואית צמיתה בשיעור של % 10 לפחות אין הוא יכול לשוב לעבודתו שעובר לפגיעה או לעבודה מתאימה אחרת, רשאי להגיש תביעה לשיקום מקצועי במוסד לביטוח לאומי ואם יימצא כבר שיקום הוא יוכל להיות ...

קרא עוד...