דף הבית / פגיעה בעבודה (עמוד 2)

פגיעה בעבודה

הדרישה לקבלת טופס בל250 לעובד שכיר

לעובד אשר נפגע תוך כדי ועקב עבודתו עומדת קשת רחבה של זכויות, כאלה המוענקות לו מכוח החוק וכאלה מכוחם של הסכמים עליהם הוא חתם, כגון הגשת תביעה לביטוח לאומי, כנגד המזיק או כנגד חברת ביטוח במסגרת פוליסות ביטוח שהוצאו בעבורו. ...

קרא עוד...

זכויות תלויים של נפטר מפגיעה בעבודה

פגיעה בעבודה איננה עניין של מה בכך. השלכותיה הן מרובות ופעמים רבות אינן מצטמצמות רק לנפגע עצמו. ככל שחומרתה רבה יותר ותקופת ההחלמה לה נדרש הנפגע ארוכה יותר, כך עשויה הפגיעה לטלטל גם את מרקם החיים התקין של בני משפחתו, ...

קרא עוד...

תביעה לצירוף נכויות

לעיתים אנו עדים למקרים שבהם עובדים נפגעים בעבודתם מספר פעמים. הפגיעות יכול שיקרו במועדים שונים ובאברים אחרים, כאשר כל פגיעה ופגיעה עשויה לבדה לזכות את הנפגע בנכות צמיתה. כאשר לעובד כבר נפסקה בעבר נכות צמיתה על ידי הועדה הרפואית עקב ...

קרא עוד...

בקשה לדיון מחדש על פי תקנה 17

משהוכר אדם כנפגע בעבודה הוא רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכותו. במסגרת תביעתו הוא יוזמן להופיע בפני ועדה רפואית שתפקידה הוא לקבוע, מהם הליקויים הרפואיים מהם הא סובל, מידת חומרתן ודרגת הנכות הרפואית שנותרה בגינם. חשוב לזכור, כי במקרים רבים, ...

קרא עוד...

הגדלת הנכות הרפואית על פי תקנה 15

משהוכרה תביעתו של נפגע כפגיעה בעבודה, הוא רשאי להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה מסגרתה הוא יוזמן בפני הועדה הרפואית אשר תקבע את דרגת נכותו. על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי לועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע אם הנכות שטוען לה ...

קרא עוד...

חובותיה של ועדת הרשות בדיון בתביעה להכרה כנכה נזקק

על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי לועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע אם הנכות שטוען לה הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה וכן את סוג הפגיעה ואת שיעור הנכות. לעיתים, מקום בו סבורה הועדה הרפואית כי מצבו הרפואי של הנפגע אינו סופי ...

קרא עוד...

ועדה רפואית לנפגעי עבודה

לאחר שהוכרה תביעתו של הנפגע כפגיעה בעבודה יהא הנפגע רשאי להגיש לפקיד התביעות תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות. לאחר בירור התביעה מועבר תיקו של הנפגע ע"י פקיד התביעות למחלקת וועדות רפואיות לשם שיבוץ לדיון בפני הוועדה הרפואית. ...

קרא עוד...

ניכוי נכות בשל מצב קודם

מקום בו סבל הנפגע, טרם הפגיעה בעבודה בגינה הוא תובע, מנזק גופני קודם או מנכות קודמת שאינם קשורים לה, יש לנכות שיעור נכותו הקודמת, אם קיימת כזו, משיעור נכותו שתיפסק בגין אותה פגיעה בעבודה. קביעה זו נלמדת מהוראת סעיף 120 ...

קרא עוד...

תאונת עבודה

המסגרת של נפגע בעבודה מוסדרת בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב ], התשנ"ה-1995 והתקנות שהותקנו על פיו. בחוק אין הגדרה ספציפית של תאונת עבודה. סעיף 79 לחוק מגדיר פגיעה בעבודה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. ככלל, כשאנו עוסקים ...

קרא עוד...