דף הבית / קצין תגמולים

קצין תגמולים

מועד תשלום התגמול

אחת השאלות שהעסיקה את בתי המשפט היא מהו המועד בו זכאי הנכה לתגמולים ? בחוק ישנם מועדים שונים לתשלום התגמול, אשר אחד מהם נקבע בסעיף 18 לחוק הנכים וקובע: "18  (א)  תגמולים המגיעים לנכה ישולמו מיום שחרורו של הנכה משירותו ...

קרא עוד...

ראיה חדשה

ככלל, כאשר מקרה נדון בפני בית משפט וניתנה בו החלטה סופית, שאז חל הכלל של "מעשה בית דין". הגם שכך, סעיף 35 (א) לחוק הנכים יוצר חריג לכלל בדבר "מעשה בית דין" ולפיו רשאי קצין התגמולים "לתת החלטה חדשה בכל בקשה, ...

קרא עוד...

קצבת נכות

לעיתים עומד הנכה מול השאלה – "מהו המועד שממנו יש לשלם למערער קיצבת "נצרך" –   האם מיום האירוע שגרם לנכות כלומר, מיום שחרורו מצה"ל,או מיום שבו הכיר  קצין תגמולים בנכה כ"נצרך". הגדרת "נצרך", כפי שהיא מופיעה בסע' 1 בחוק הנכים, ...

קרא עוד...

הוכחת הפגיעה לשירות

הכלל הוא שנטל ההוכחה באשר לקשר בין הפגימה או המחלה לבין השירות רובץ לפתחו של התובע שמבקש להכיר בו כ"נכה" לפי החוק. עליו להוכיח כי פגיעתו או מחלתו נגרמו בעת שירותו הצבאי ועקב שירותו

קרא עוד...

תנאי הזכאות להכרת זכות

חוק הנכים מסדיר את סוגית תשלום התגמולים לנכים אשר נכותם נגרמה בתקופת שירותם בצה"ל ועקב שירות זה. על פי החוק, נדרש  אדם המבקש הכרה בנכותו להגיש בקשה לקצין התגמולים, אשר ממונה על ידי שר הביטחון ותפקידו לדון בתביעות אלה. עניינה ...

קרא עוד...

זכויות על פי חוק אחר

לעיתים עומדת לנפגע הזכות להגיש תביעה לתגמול על פי חוק הנכים וגם לגמלה על פי חוק הביטוח הלאומי. סעיף 36א לחוק הנכים מחייב לבחור באיזה גוף אותו נפגע רוצה לנהל את תביעתו

קרא עוד...

בקשה להכרת זכות

  בטרם יהיה הנפגע זכאי לקבלת פיצוי עליו להגיש בקשה לקצין התגמולים להכרה בזכותו על גבי "טופס בקשה להכרה בזכות", וזאת בהתאם לסוג הפגיעה ממנה הוא סובל- חבלה או מחלה או החמרה ממחלה. במקרה בו הנפגע נפצע או נחבל באירוע ...

קרא עוד...