דף הבית / תאונות דרכים (עמוד 2)

תאונות דרכים

קביעת ועדה רפואית

קביעת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") בהתאם לסעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 הינה קביעה על פי דין והיא תחייב את בית המשפט הדן בתביעת התובע לפיצויים עקב פגיעת הגוף שנגרמה לו. במקרים ...

קרא עוד...

קביעת דרגת נכות

בתביעות ניזקיות שאינן תאונת דרכים, כך למשל בתביעות רשלנות,  חלה לגביהם תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 המחייבת צרוף לכתב התביעה של חוות-דעת של מומחה, שנערכה לפי סע' 24 לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א-1971. במקרים מסוג זה, היה וחוות דעת כזאת לא צורפה לכתב ...

קרא עוד...

פניה לחברת ביטוח

בטרם יוגש כתב תביעה נהוג תחילה לפנות אל חברת הביטוח במכתב דרישה המלווה במסמכי רפואיים וחומר רלבנטי. עם קבלת מכתב הדרישה והודעה על התאונה חברת הבטוח תשיב למכתב

קרא עוד...

כלי שאינו רכב

לעיתים הכלי הממונע אינו עונה על הגדרת "רכב מנועי" בחוק הפיצויים, כגון שימוש במכבש היות ועיקר ייעודו אינו לשימוש תחבורה , אך חברת הביטוח ביטחה את הכלי, למרות

קרא עוד...

נפילה באוטובוס

נוסעים בתחבורה הציבורית חשופים לפגיעות שונות במהלך הנסיעה. כך למשל, פגיעה מדלת נסגרת בעלייה או בירידה מהאוטובוס או בזמן עליה לרכב

קרא עוד...

כניסה וירידה מרכב

ירידה או עליה לרכב היא פעולת לוואי לשימוש התעבורתי של הרכב. פעולה זו תיחשב כפעולה הקשורה ל"שימוש ברכב" בתנאי שהפעולה נעשתה למטרה תעבורתית. הפסיקה קבעה כי, ה

קרא עוד...

התפוצצות והתלקחות

המחוקק בחר לראות במקרים מסוימים כתאונת דרכים על אף שלא תמיד מתקיימים בהם כל המרכיבים בהגדרה של תאונת דרכים - תנאי "השימוש" או התנאי של "מטרות תחבורה

קרא עוד...