דף הבית / תביעות נזיקין

תביעות נזיקין

חבות מעבידים

חבות מעביד

עובד אשר נפגע במהלך ותוך כדי עבודתו, בין היתר, בשל סיכון אשר היה מצוי במקום העבודה או כזה שנבע מתהליכי העבודה אליהם הוא היה חשוף ונגרם לו נזק בשל כך. עומדת לו הזכות להגשת תביעת פיצויים כנגד מעבידו, וזאת בנוסף ...

קרא עוד...

תאונות אישיות

3

אנשים רבים רוכשים מחברות הביטוח פוליסת ביטוח חיים הכוללת כיסוי בגין נכות ואי כושר מעבודה.  בעת קרות אירוע ייפנה המבוטח לחברת הביטוח, ויטען כי ארע "מקרה ביטוח" המזכה אותו לקבל מן הנתבעת תגמולי ביטוח בגין אבדן כושר מעבודה ובגין נכות ...

קרא עוד...

נפילה בגן שעשועים

park

מקרים רבים ילדים נפגעים בעת ששיחקו בגן שעשועים שבתחום שיפוט העירייה. הם משחקים במתקני שעשועים ונופלים ונחבלים. העירייה חבה  כלפי באי הגן בחובת זהירות , בהיותה המחזיקה במקרקעין,  בהיותה מי שייצר והתקין את מתקני השעשועים ובהיותו האחראית על התחזוקה במקום. ...

קרא עוד...

תאונות תלמידים

חוק לימוד חובה, תש"ט – 1949, מחייב כל מוסד חינוכי לבטח את תלמידיו בביטוח תאונות אישיות.  סע’ 6 (ד1) לחוק קובע: "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא ...

קרא עוד...

נפילה במדרכה

נפילה במדרכה

אדם ההולך ברחוב ונופל עקב מפגע ברחוב ונפגע, יכול להגיש תביעה נגד העירייה. בדרך כלל העירייה תכחיש את חבותה, והשאלה היא האם הפרה העירייה חובתה לדאוג לתקינות הרחוב ולתקן את המכשו שקיים בדרך. במקרה מסוג זה, במידה וגרסת האדם  לגבי ...

קרא עוד...